İçinde AĞIRLIKLAR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ağırlıklar" olan, toplam 2 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ağırlıklar bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ağırlıklar ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ağırlıklar olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AĞIRLIKLAR

Bir sirkte zorlu kişilerin kaldırdıkları çeşitli büyüklükte ve biçimde ağırlıklar.

AĞIRLIKLARINA

Bir ölçme aracını oluşturan sınar ya da ayrıçlara taşıdıkları ağırlığa göre değişik katsayı ya da sayılar verme.

  -   -   -  

Anlamında AĞIRLIKLAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AĞIRLIKLAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MİNİTARTAÇ

Çok küçük ağırlıkları tartmakta kullanılan bir aygıt.

METROLOJİ

Ölçme ile ilgili bir bilim dalı. Ağırlıklar ve ölçüler üstüne inceleme kitabı.

SAVURMA

Savurmak işi. Kol, bacak vb. vücut bölümlerinin ağırlıklarından yararlanarak omuz ve uyluk eklemleri çevresinde türlü yönlere doğru hızla çevirme.

KEMER

Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılmış olan bel bağı. İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı. Tümsekli. Özellikle yolculukta kullanılan, üzerinde altın, para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak. Emniyet kemeri. Antalya iline bağlı ilçelerden biri. Burdur iline bağlı ilçelerden biri. Kemiklerden oluşmuş tümsekli tavan. Katmanlı kayaçlarda bir kıvrımın kabarık tepe yeri, tekne karşıtı. Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü.

ELEKTROFOREZ

Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği. Kolloid boyutunda asılı taneciklerin (proteinlerin) bir elektrik alanda göçe zorlanması esasına dayalı ayırma tekniği. Elektrik akımı etkisiyle, eriyik içinde dağılmış moleküllerin pozitif veya negatif kutba doğru ayrılması tekniği. Bir çözelti içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle elektriksel yüklerine ve molekül ağırlıklarına göre negatif veya pozitif kutuba doğru hareketi.

SİNEKAĞIRLIK

Yumrukoyununda 48 kg. dan 51 kg.a kadar olan ağırlıklara verilen ad.

EŞİZ

Bileşimleri özdeş, geometrileri değişik özdeciklerden her biri. Birleşimleri özdeş, yapıları değişik özdeciklerden her biri. Molekül bileşimleri ve molekül ağırlıkları ördeş, ancak bileşen atom ya da atom kümelerinin uzaydaki dizilişleri ayrı olan bileşikler. Örn. bütan ve izo-bütan.

ÖZEKKAÇLAMA

Tüp içinde bir sıvıyı hızla bir özek çevresinde döndürerek, içindeki özdekleri ağırlıklarına göre ayırma işlemi.

GEVŞEME

Gevşemek işi, relaks. Kalbin atmasında kasılmadan sonra gelen dinlenme ve içine kan dolma dönemi, diyastol. Para piyasasında değer yitimi. Gerilmiş vücut bölümlerinin, direnci olmadan kendi ağırlıklarıyla, bazı hareketlerle yeniden kendi durumuna gelmesi, gerilme karşıtı. Öfke, kaygı, korku vb. coşkularla artan ruhsal gerilimin ve gerilen kasların normal duruma gelmesi. İsteğin, çabanın, ciddiyetin azalması.

HOROZAĞIRLIK

Yumrukoyununda 51 kg.dan 54 kg.a kadar olan ağırlıklara verilen ad.

GÜRZBAZ

Türk seyirlik oyunlarda çeşitli ağırlıkları kaldırarak güç gösterisinde bulunan beceri sanatçısı. Eski meydan ya da sahnede oynanan eğlencelik (körmük) oyunlarında ağırlıklar kaldırarak hüner gösteren oyuncu.

NÖROFİLAMENT

Memelilerin merkezi ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafif nörofilâment (molekül ağırlığı 62000), orta nörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağır nörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler.

BASKÜL

Ağırlıkları tartmaya yarayan alet, kantar. İki kolu sıra ile kalkıp inebilen, ortasından veya uçlarından birine az çok yakın değişmez bir noktaya dayanan kaldıraç.

SARKAÇLAMAK

Türlü tutuş ve duruşlar gergin durumda bulunan vücut bölümlerini kendi ağırlıklarıyla düşmeye ve sallanmaya bırakmak.

KENDİNCELİK

Bir ölçek sınarının seçimi, ölçek konum ve ağırlıklarının saptanmasında, öznel ve ölçünsüz yargılara dayanma.

ÜSTÖZEKKAÇ

Dirilçoğuzları, özdecik ağırlıklarına göre ayırmaya yarayan aygıt.