İçinde AĞIM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ağım" olan, toplam 46 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ağım bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ağım ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ağım olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

BAĞIMSIZLAŞTIRMAK, BAĞIMLILAŞABİLMEK, BAĞIMLILAŞTIRILMA

16 harfli kelimeler

BAĞIMSIZLAŞTIRMA, BAĞIMLILAŞABİLME, BAĞIMLILAŞTIRMAK

15 harfli kelimeler

BAĞIMLILAŞTIRMA

14 harfli kelimeler

BAĞIMSIZLAŞMAK, AŞAĞIMAHMUTLAR

13 harfli kelimeler

AŞAĞIMİRAHMET, AŞAĞIMOLLAALİ, BAĞIMLILAŞMAK

12 harfli kelimeler

TOPARLAĞIMSI, BAĞIMLILAŞMA

11 harfli kelimeler

BAĞIMLAŞMAK, BAĞIMSIZLIK, AŞAĞIMESCİT, AŞAĞIMEYDAN, AŞAĞIMEZRAA, DAĞIMLAŞMAK, ISPANAĞIMSI, LAĞIMCIBAŞI

10 harfli kelimeler

BAĞIMLAMAK, BAĞIMLILIK, LAĞIMCILIK, AŞAĞIMADEN, BAĞIMLAŞMA

9 harfli kelimeler

BAĞIMLAMA, KARAĞIMAK

8 harfli kelimeler

BAĞIMSIZ, SAĞIMLIK, SAĞIMSIZ

7 harfli kelimeler

BAĞIMLI, SAĞIMLI, YAĞIMSI, KAĞIMAK, LAĞIMCI, SAĞIMCI

6 harfli kelimeler

AĞIMLI, AĞIMSI

5 harfli kelimeler

BAĞIM, LAĞIM, SAĞIM, DAĞIM, KAĞIM

4 harfli kelimeler

AĞIM

Bazı kelimelerin anlamları

AĞIM

Ayağın üstündeki tümsek yer.

BAĞIMLILAŞMA

Bağımlılaşmak işi.

BAĞIMSIZLAŞMAK

Bağımsız duruma gelmek.

BAĞIMLILAŞABİLMEK

Bağımlılaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAĞIMLILAŞTIRMA

Bağımlılaştırmak işi.

BAĞIMLILAŞMAK

Bağımlı duruma gelmek.

BAĞIMLILAŞTIRMAK

Bağımlı duruma getirmek.

BAĞIMSIZLAŞTIRMA

Bağımsızlaştırmak işi.

AŞAĞIMAHMUTLAR

Kırıkkale kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

BAĞIMLILAŞTIRILMA

Bağımlılaştırılmak işi.

AŞAĞIMİRAHMET

Elâzığ şehrinde, Kovancılar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

TOPARLAĞIMSI

Top biçiminde olan.

BAĞIMLAŞMAK

Bir şeye veya bir kimseye tamamen bağımlı olmak.

BAĞIMSIZLAŞTIRMAK

Bağımsız duruma getirmek.

AŞAĞIMOLLAALİ

Diyarbakır şehri, Çınar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

BAĞIMLILAŞABİLME

Bağımlılaşabilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında AĞIM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AĞIM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALTYAPI

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim.

DÜŞÜNME

Düşünmek işi, tefekkür. Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

ATABEY

Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir. Isparta iline bağlı ilçelerden biri.

BAĞIMLAMAK

Bir şeyi bağım altına sokmak, etkisi altında tutmak.

BAĞIMLAMA

Bağımlamak işi.

BAĞIMLILIK

Bağımlı olma durumu, tabiiyet.

ALIŞMAK

Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek. Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak. Uyar duruma gelmek, intibak etmek. Evcilleşmek, ehlîleşmek. Yadırgamaz duruma gelmek. Tutuşmak, yanmaya başlamak. Bağlanmak, ısınmak.

BEBEKLİK

Bebek olma durumu. Yeni doğan yavrunun yetişkinlerin bakımına sürekli olarak bağımlı olduğu dönem. Bebek gibi davranışlarda bulunma.

BİLEŞİK

Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

BACA

Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Çatı penceresi. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.

CANLICILIK

Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

BAĞIMSIZLIK

Bağımsız olma durumu, istiklal.

BAHRİ

Denizle ilgili. Uzun boyunlu, sivri gagalı, boynunun önü ve göğsü parlak beyaz olan, alçaktan ve hızlı uçan, suya bağımlı bir tür kuş (Podiceps cristatus).

AĞIMLI

Ağımı olan (ayak).

BAĞLAŞIK

Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik. Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim).

BAĞLAŞIMLI

Aralarında karşılıklı destek ve bağımlılık bulunan.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

BİREYLEŞME

Türle ilgili bir örnek olarak bireyde gerçekleşmesi. Bütünün parçalarından birisinin gelişerek belirgin ve bağımsız bir duruma gelmesi. Bağımsız kişiliğe varan gelişme süreci.

BAĞIMSIZ

Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

AVARA

Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması. Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük