İçinde AÇIK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "açık" olan, toplam 92 tane kelime bulunuyor. İçerisinde açık bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu açık ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında açık olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

AÇIKLAŞTIRABİLMEK

16 harfli kelimeler

AÇIKLANABİLİRLİK, AÇIKLAŞTIRABİLME

15 harfli kelimeler

AÇIKLAŞTIRILMAK

14 harfli kelimeler

AÇIKLANABİLMEK, AÇIKLAŞTIRILMA, AÇIKLATABİLMEK, AÇIKLAYABİLMEK, AÇIKLAYIVERMEK

13 harfli kelimeler

AÇIKLAŞTIRMAK, AÇIKLAYICILIK, AÇIKLANABİLİR, AÇIKLANABİLME, AÇIKLATABİLME, AÇIKLATTIRMAK, AÇIKLAYABİLME, AÇIKLAYIVERME

12 harfli kelimeler

AÇIKGÖZLÜLÜK, AÇIKLAŞTIRMA, AÇIKLIKÖLÇER, AÇIKDAVRANIŞ, AÇIKLATTIRMA, AÇIKTOPLULUK

11 harfli kelimeler

AÇIKLAMALIK, SAÇIKIRMIZI

10 harfli kelimeler

AÇIKGÖZLÜK, AÇIKLAMALI, AÇIKLANMAK, AÇIKLAŞMAK, AÇIKLATMAK, AÇIKLAYICI, AÇIKHAVACI

9 harfli kelimeler

AÇIKLAMAK, AÇIKLANAN, AÇIKLANMA, AÇIKLAŞMA, AÇIKLATMA, AÇIKLAYAN, AÇIKLAYIŞ, APAÇIKLIK, AÇIKGÜNEY, AÇIKLANIŞ, AÇIKLIKLA, AYNELAÇIK, BAĞRIAÇIK, GÖNLÜAÇIK, KARAÇIKIN, KARNIAÇIK, SAÇIKESİK

8 harfli kelimeler

AÇIKAĞIZ, AÇIKÇASI, AÇIKLAMA, KAÇIKLIK, ABAPAÇIK, AÇIKAĞIL, AÇIKALAN, AÇIKALIN, AÇIKDERE, AÇIKFORA, AÇIKYAZI, ARDIAÇIK, BARDAÇIK, KARAÇIKI, SAÇIKARA, ÜSTÜAÇIK

7 harfli kelimeler

AÇIKGÖZ, AÇIKLIK, AÇIKTAN, KAÇIKÇA, AÇIKGÜN, AÇIKKÖY, AÇIKYOL, APPAÇIK, BAŞAÇIK, ÇINAÇIK, ELİAÇIK, KAÇIKÖZ, SAĞAÇIK

6 harfli kelimeler

AÇIKÇA, AÇIKÇI, ALAÇIK, APAÇIK, ABAÇIK, AÇIKAK, AÇIKEL, AÇIKER

5 harfli kelimeler

KAÇIK, SAÇIK, ÇAÇIK, GAÇIK, PAÇIK

4 harfli kelimeler

AÇIK

Bazı kelimelerin anlamları

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AÇIKLAYICILIK

Açıklayıcı olma durumu.

AÇIKLANABİLME

Açıklanabilmek işi veya durumu.

AÇIKLAŞTIRMAK

Açık duruma getirmek. Rengini açtırmak.

AÇIKLATTIRMAK

Açıklatma işini yaptırmak.

AÇIKLAYABİLMEK

Açıklama imkânı veya olasılığı bulunmak.

AÇIKLAŞTIRILMA

Açıklaştırılmak işi.

AÇIKLAŞTIRABİLMEK

Daha açık bir duruma getirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

AÇIKLANABİLMEK

Anlaşılır bir duruma getirilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

AÇIKLATABİLMEK

Açıklamasını veya açıklanmasını sağlamak.

AÇIKLAYIVERMEK

Çabucak veya kolayca açıklamak.

AÇIKLANABİLİR

Anlaşılır duruma getirilebilen.

AÇIKLAŞTIRILMAK

Açıklaştırma işine konu olmak.

AÇIKLAŞTIRABİLME

Açıklaştırabilmek işi.

AÇIKLATABİLME

Açıklatabilmek işi.

AÇIKLANABİLİRLİK

Açıklanabilir olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında AÇIK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AÇIK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKÇASI

Açık söylemek gerekirse, Türkçesi. Düpedüz.

AÇIKLAYIŞ

Açıklama işi.

AÇIKLANMA

Açıklanmak işi.

AÇIKGÖZLÜK

Açıkgözlülük.

AÇIKLAŞMAK

Açık duruma gelmek. Rengi açılmak.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

AÇIKLAŞMA

Açıklaşmak durumu.

AÇIKLAŞTIRMA

Açıklaştırmak işi.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

AÇIKLATMA

Açıklatmak işi.

AÇIKLATMAK

Açıklamasını sağlamak.

AÇIKLAYAN

Açıklanan.

AÇIKGÖZLÜLÜK

Açıkgöz olanın durumu. Açıkgöze yakışacak davranış.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.