İçinde TANIM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tanım" olan, toplam 33 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tanım bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tanım ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tanım olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

TANRITANIMAZLIK, TANIMLAYABİLMEK, TANIMLAYIVERMEK

14 harfli kelimeler

TÖRETANIMAZLIK, TANIMLANABİLME, TANIMLAYABİLME, TANIMLAYIVERME

13 harfli kelimeler

BAŞTANIMAZLIK, SAPTANIMCILIK

12 harfli kelimeler

TANIMAMAZLIK, TANRITANIMAZ

11 harfli kelimeler

TANIMLANMAK, TÖRETANIMAZ, TANIMLATMAK

10 harfli kelimeler

ŞEYTANIMSI, TANIMAZLIK, TANIMLAMAK, TANIMLANMA, TANIMLAYIŞ, BAŞTANIMAZ, DESTANIMSI, SAPTANIMCI, TANIMIŞLIK, TANIMLATMA

9 harfli kelimeler

TANIMLAMA

8 harfli kelimeler

SAPTANIM, TANIMLIK, TANIMACA

7 harfli kelimeler

TANIMAK, TANIMAG, TANIMAZ

6 harfli kelimeler

TANIMA

5 harfli kelimeler

TANIM

Bazı kelimelerin anlamları

TANIM

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

TANIMLANMAK

Tanımı yapılmak, tarif edilmek.

TANRITANIMAZ

Tanrı'nın varlığını inkâr eden, ate, ateist.

TANRITANIMAZLIK

Tanrı'nın varlığını inkâr eden öğreti, ateizm.

TANIMAMAZLIK

tanımazlık.

TANIMLAYIVERME

Tanımlayıvermek işi.

TANIMLAYIVERMEK

Çok çabuk veya kolayca tanımlamak.

SAPTANIMCILIK

Hayvan türlerinin değişmeyip hep aynı durumda kaldığını ileri süren öğreti, türlerin saptanımı öğretisi.

TÖRETANIMAZLIK

Toplumca benimsenmiş töre ile ilgili değerleri değiştirmek isteyen öğretilerin genel adı, immoralizm.

ŞEYTANIMSI

Şeytansı.

TANIMLANABİLME

Anlamları önceden bilinen deyimlerden birisinin anlamının, öbürlerinin anlamına bağlı olarak belirlenmesi.

TANIMLAYABİLMEK

Tanımlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAŞTANIMAZLIK

Baştanımaz olma durumu.

TANIMLAYABİLME

Tanımlayabilmek işi.

TANIMLATMAK

Tanımlama işini yaptırmak.

TÖRETANIMAZ

Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan, immoral. Töre kurallarına aykırı olan.

  -   -   -  

Anlamında TANIM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TANIM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALGORİTMA

Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu.

BEKLEMEK

Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak. Karşılaşma ihtimali bulunmak. Süre tanımak, acele etmemek. Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek. Oyalanmak. Aramak, istemek. Ummak.

ATEİZM

Tanrıtanımazlık.

ATEİST

Tanrıtanımaz.

AŞİNALIK

Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık.

BİLMEK

Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak. Saymak. İşine gelmek, uygun bulmak. Sanmak, varsaymak, farz etmek. -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek. İnanmak. Sorumlu tutmak. Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak. Tanımak, hatırlamak.

BALİSTİK

Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. Mermi çekirdeği üzerindeki fiziksel değişimleri inceleyerek merminin çıktığı silahın tanımlanmasını sağlayan işlem.

BİLGELİK

Bilge olma durumu ve niteliği. İlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf. Bilgi, hikmet.

BELİRLEMEK

Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek. Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı. Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak.

DEDEKTÖR

Gaz, mayın, radyoaktif mineral, manyetik dalga vb.ni bulmaya, tanımaya yarayan cihaz, algılayıcı.

ATE

Tanrıtanımaz.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

AŞK

Aşk hakkında çok fazla tanımlama yapılmıştır. Burada hepsinden bahsedersek, sayfalar dolusu metinler yazmamız gerekir. O yüzden, bu sayfada, diğer sayfalardaki tanımlamalardan farklı olarak, sadece aşk ve aşka benzer kelimelerin tanımını vererek, esas anlamını size bırakıyoruz.

DADACILIK

Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı başkaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm. 1916'da dil ve estetik kurallarını tanımayan, kelimelerin anlamlarına değer vermeyen, anlatımda başıboş ve alabildiğine çağrışımlara dayanan bir yol izleyen, bile bile kapalılığa sapan bir çığır, Dadaizm.

CİHANŞİNAS

Dünyayı tanımış, her şeyi yerli yerinde bilen (kimse).

BİAT

Bir kimsenin egemenliğini tanıma. Osmanlı Devleti'nde padişah öldüğünde tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul edilip onaylanması.

BİLİNÇ

İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur. Temel bilgi, temel görüş.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

BİRİM

Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

BİLİŞMEK

Birbirini tanımak, muarefesi olmak. Öğrenmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük