İçinde GÜNLÜ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "günlü" olan, toplam 27 tane kelime bulunuyor. İçerisinde günlü bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu günlü ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında günlü olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

HIZARBAŞIGÜNLÜK

14 harfli kelimeler

GÜNLÜKBÖCEKLER

13 harfli kelimeler

YARIDÜZGÜNLÜK

11 harfli kelimeler

GÜNLÜKBÖCEK

10 harfli kelimeler

GÖKGÜNLÜĞÜ, KARAGÜNLÜK

9 harfli kelimeler

ÇÖZGÜNLÜK, DÜZGÜNLÜK, SÜZGÜNLÜK, GÜNLÜĞÜNE, KARAGÜNLÜ, SÖGGÜNLÜK, SUGÜNLÜSÜ, SÜRGÜNLÜK, SÜYGÜNLÜK

8 harfli kelimeler

AKGÜNLÜK, BUGÜNLÜK, DÜZGÜNLÜ, GÜNLÜKÇÜ, ÖZGÜNLÜK, ÜZGÜNLÜK, ÖLGÜNLÜK, ÖNGÜNLÜK, ÜRGÜNLÜK

7 harfli kelimeler

GÜNLÜCE

6 harfli kelimeler

GÜNLÜK

5 harfli kelimeler

GÜNLÜ

Bazı kelimelerin anlamları

GÜNLÜ

Tarihli. Belli bir zamanla sınırlı.

GÖKGÜNLÜĞÜ

Gökcisimlerinin yerlerini, konsayılarını, uzaklık ve parlaklık gibi niceliklerini yılın günlerine göre veren değerler çizelgesi.

SÜRGÜNLÜK

Sürgün olma durumu. Sürgün olan. İshal.

ÇÖZGÜNLÜK

Çözgün olma durumu.

SÖGGÜNLÜK

Baharda buzların çözülmesi. Sürgün, ishal.

YARIDÜZGÜNLÜK

X kümesi verildiğinde G(XxX) in aşağıdaki koşulları gerçekleyen altkümesi : Anlamdaş. yarıdüzgün yapı.

GÜNLÜĞÜNE

Bir gün için.

SUGÜNLÜSÜ

Testi.

DÜZGÜNLÜK

Düzgün olma durumu.

GÜNLÜKBÖCEK

Günlükböceklere ad veren örnek tür.

GÜNLÜKBÖCEKLER

Kimi yazarların yalancısinirkanatlılara bağlayıp incelediği, gelişme evreleri üç yıl, erginlik çağı bir gün süren ve astım yapıcı olarak suçlu görülen, ince yapılı, yumuşak derili böcekler topluluğu.

SÜYGÜNLÜK

Söz geçirme, saygın olma durumu ve zamanı: Ağanın süygünlüğü zaman sözü süyüyardı.

KARAGÜNLÜK

Amber, liquidambar orientalis, Hamamelidaceae.

KARAGÜNLÜ

Ölmüş bir kimse anılırken söylenir : Karagünlü babam.

HIZARBAŞIGÜNLÜK

Ordu ili, Ünye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SÜZGÜNLÜK

Süzgün olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında GÜNLÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜNLÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇARPIK

Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı. Gerektiği gibi olmayan, düzgün olmayan. Aksi, ters, huysuz bir biçimde. Kötü.

DALINÇ

Kendinden geçercesine sessiz bir coşkuya dalma, istiğrak, meditasyon. Günlük hayatın sıkıntılarından sıyrılmak amacıyla bağdaş kurarak sessiz ve hareketsiz bir biçimde düşüncelerden uzaklaşma, kendini dinleme, istiğrak, meditasyon.

GÜNCE

Günlük (I).

GÜNDEM

Toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname. Yaşanan günlük olaylar.

AŞINDIRMA

Aşındırmak işi. Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektriksel, kimyasal veya mekanik nedenlerle aşınması, korozyon.

KIRIŞMAK

Bir yüzeyin düzgünlüğü bozulmak, kırışık oluşmak. Karşılıklı kırmak. Bahse tutuşmak. Pazarlık etmek. Bir şeyi eşit olarak paylaşmak.

BASMAKALIP

Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganvari.

HAFTA

Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

İNSİCAM

Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. Tutarlık.

HÜZÜNLÜ

Gönle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan, hazin.

ERBAİN

Rumi takvimde 22 Aralık'tan 31 Ocak gününe kadar süren kırk günlük kış dönemi.

BURUŞUK

Gerginliği, düzgünlüğü kalmamış, buruşmuş olan.

JURNAL

Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı. Günlük.

EK

Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave. Sonradan katılan, yapılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri. İki borunun birbirine birleştirildiği yer. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika. Eklenmiş, katılmış.

BURUŞMAK

Düzgünlüğü bozulmak, üzerinde kırışık ve katlamalar oluşmak. Tiksinmek, hoşlanmamak. Ağızda kekrelik duymak.

GÜNDELİK

Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. Her günkü, yevmi. Her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günlük iş.

GÜNLÜKÇÜ

Günlük yazarı, günlük tutmuş ve yayımlamış olan kimse.

HÜZÜN

Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı.

HÜLLE

Medeni Kanun'un kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi.

HAMSİN

Erbainden sonra gelen, 31 Ocak'ta başlayan elli günlük kış dönemi.