İçinde FARS geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "fars" olan, toplam 6 tane kelime bulunuyor. İçerisinde fars bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu fars ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında fars olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FARS

Güldürü. İran'ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse.

PSÖDOFARSİ

Atların histoplazmozisi.

FARSÇA

İran devletinin resmî dili, Acemce. Bu dille yazılmış olan.

FARSAK

Akılsız, delişmen kişi. Dağ köylüsü. Elinden iş gelmeyen, deli dolu kız. Balıkesir şehrinde, Balya ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Osmaniye şehrinde, Düziçi ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

FARSİ

Kapı süvelerini oymakta kullanılan bir çeşit rende. Ruam hastalığının daha hafif ve kronik seyirli şekli. Ruam hastalığında deride oluşan ülser veya çıban.

FARSAH

Kene denilen böcek.

  -   -   -  

Anlamında FARS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FARS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TATÇA

Yabancı dil ve özel olarak Farsça.

GÜLDÜRÜ

Güldürme özelliği olan şey. İlkel, yalın güldürme ögelerinden yararlanan, bazen inanırlığın sınırını aşan, güldürmeyi amaç edinen sahne eseri, komedi, fars.

NOKARDİYOZİS

Nocardia cinsi bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon. Deri nokardiyozisi. Sistemik nokardiyozis. Sığırların farsi hastalığı.

FÜRS

Eski Fars halkından olan kimse.

SADEHAN

Arapça ve Farsça koşuk okuyana verilen ad.

PIRILDATMA

Arapça Farsça tümceciklerle sözü, koşuğu süsleme, bk. alaca.

SAVRUKLAMA

Güldürü filmlerinin en yalınç, en ilkel ve özellikle sinemanın ilk yıllarından sessiz sinemanın sonuna dek büyük bir gelişme gösteren çeşidi. Sinemadaki savruklama, 1. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan "commedia dell'arte"ye, Orta Çağ farslarının geleneğine, İngiliz müzikhollerindeki pandomimaya dayanır. Savruklamada gülüt denilen gülünç buluşlar birbirini hızla izler; sopalama, kovalama, tekme atma, kremalı pasta fırlatma, beklenmedik rastlaşma gibi kaba güldürme öğeleri bol bol kullanılır. Bütün bunlar sağlam bir mantık dizisi içinde, baş döndürücü bir hızla gelişir; izleyiciye hemen hemen soluk alma fırsatı verilmez. Bazen bunun yanı sıra saçmanın, mantık dışının, gerçek dışının da yer aldığı görülür. Savruklamanın belli tipleri vardır; bunlar kalıp tiplerdir; kaba makyajlıdır; davranışları abartmalıdır. Savruklamada dizem çok hızlıdır; hatta çoğunlukla hızlandırılmış devinime başvurulur, film hilelerinden büyük ölçüde yararlanılır. Savruklama, öbür güldürü filmleri çeşitlerine temel olmuş, bu çeşitler içinde sav-ruklama örneklerine de zaman zaman yer verilmiştir.

FARİSİ

Farsça.

ACEMCE

Farsça. Bu dille yazılmış olan.

FARISICA

Farsça.

HARMUTLAMA

Farsça-Türkçe veya Kürtçe-Türkçe mülemmalara verilen ad.