İçinde ELDE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "elde" olan, toplam 86 tane kelime bulunuyor. İçerisinde elde bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu elde ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında elde olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ELDELEKLİDEMİREL, ELDELEKLİORTAOBA

13 harfli kelimeler

DEMİRBELDENAT

12 harfli kelimeler

YELDEĞİRMENİ

11 harfli kelimeler

BELDEĞİRMEN, BÜNGELDEMEK, ELDEĞİRMENİ, ELDENETİMLİ, FEĞELDEŞMEK, SEKKELDEMEK, TEMELDEVREN

10 harfli kelimeler

ELDELEŞMEK, FEĞELDEMEK, SEKKELDEME, YEŞİLBELDE

9 harfli kelimeler

BELDEMİRİ, BELDEMÜRÜ, BELDENLİK, BEZMELDEK, DELDELİCE, DÖŞMELDEK, DÜNBELDEK, ELDECİLİK, ELDENİZLİ, GÖMBELDEK, GÜZELDERE, KESKELDEK, MEJGELDEK, MEZGELDEK, MEZĞELDEK, MEZMELDEK, MÜZMELDEK, ŞİŞMELDEK, VAZGELDEK, VEZGELDEK, ZEMBELDEK

8 harfli kelimeler

EVVELDEN, TEZELDEN, BELDENAT, BİSELDEN, DÜZELDEK, ELDEMİRİ, ELDENLİK, ELDERESİ, GÖVELDEK, GÜVELDEK, GÜVELDEN, HERGELDE, KEPELDEK, KEPELDEN, SEHELDEN, SHİELDED, SÖMELDEK, YELDEĞEN

7 harfli kelimeler

ELDESİZ, ANELDEN, DELDELİ, ELDELEK, ELDEMİR, ELDENİZ, ELDEŞİK, EZELDEN

6 harfli kelimeler

ELDECİ, ELDELİ, BELDEK, BELDEN, DELDEK, DELDEL, ELDERE, ELDEVE, EVELDE, GELDEÇ, GELDEK, GELDEL, GELDER, İRELDE, PELDEN, SELDEK

5 harfli kelimeler

BELDE, ELDEN, DELDE, ELDEÇ, ELDEK, ELDEM, ELDEŞ

4 harfli kelimeler

ELDE

Bazı kelimelerin anlamları

ELDE

Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı.

FEĞELDEŞMEK

Toplu halde oynamak, ayaklara dolaşmak: Kapıda çocuklar feğeldeşiyor.

BELDEĞİRMEN

Kastamonu ilinde, Bozkurt ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SEKKELDEME

Tek ayak üstünde yürüme, seksek.

ELDELEKLİORTAOBA

Kırşehir ilinde, Akpınar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

FEĞELDEMEK

Mevsim başında haşarat ortaya çıkmak.

ELDELEKLİDEMİREL

Kırşehir şehri, Akpınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

SEKKELDEMEK

Tek ayak üstünde sıçrayarak yürümek.

ELDENETİMLİ

Elle denetlenen herhangi bir aygıt ya da şey.

BÜNGELDEMEK

Su topraktan kaynamak.

ELDELEŞMEK

Birbirinin elini sıkmak, dost geçinmek.

ELDEĞİRMENİ

Buğday, mısır gibi tahılların bulgur kıvamında öğütülmesine yarayan ve elle çevrilen değirmen.

YEŞİLBELDE

Muğla şehrinde, Marmaris ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

DEMİRBELDENAT

Biçilen ekini arabaya yüklemek için kullanılan beş çatallı demir araç. (Apsarı, Çatalsu Aksaray Niğde).

YELDEĞİRMENİ

Bingöl ilinde, Adaklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

TEMELDEVREN

1.İplik ve kılaptan karıştırılarak dokunan bir çeşit kumaş. 2.Sırma ile işlenmiş kadife giysi.

  -   -   -  

Anlamında ELDE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ELDE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

ANAGRAM

Bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen kelime.

ANTİBİYOTİK

Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin vb. maddelerin ortak adı.

APOŞİ

Çember biçiminde, telden yapılma, torbaya benzeyen büyük gözlü ağ.

AMERİKYUM

Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element (simgesi Am).

ANAFORLAMAK

Yolsuzluk yaparak kazanç elde etmek.

AKAMBER

Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan elde edilen katı, güzel kokulu reçine.

ALINMAK

Alma işi yapılmak. Uyarlanmak. Elde edilmek. Bir sözün, bir davranışın kendisine söylediğini veya yapıldığını sanarak incinmek, kırılmak.

ALAVERE

Bir şeyin elden ele geçmesi. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele. Kargaşalık. Bir şeyi elden ele vererek aktarma.

AGANTA

Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir.

ALKOL

Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

AKORDİYON

Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma.

AKADEMİ

Yüksekokul. Çıplak modelden yapılmış insan resmi. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu.

ARAK

Ter. Çalma. Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir rakı türü.

ANAFOR

Girdap. Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey. Karmakarışık bir durum.

ALDEHİT

Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı.

ALMAK

Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. Satın almak. Erkek, kadınla evlenmek. Göreve, işe başlatmak. Örtmek, koymak. Yolmak, koparmak. Bürümek, sarmak, kaplamak. İçine sığmak. İçecek veya sigara içmek. Görevden, işten çekmek. Kazanç sağlamak. Gidermek, yok etmek. Kazanmak, elde etmek. Çalmak. Kısaltmak, eksiltmek. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. İçeri sızmak, içine çekmek. Yol gitmek, mesafe katetmek. Kabul etmek. İçeri girmesini sağlamak. Birlikte götürmek. Soldurmak. Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Temizlemek. Sürükleyip götürmek. Yer değiştirmek. Yutmak, kullanmak. Tat veya koku duymak. Başlamak. Ele geçirmek, fethetmek.

ANGORA

Ankara keçisinin kılından veya tavşanının tüyünden elde edilen iplikle dokunan (giysi).

ALÇI

Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde.

APLİKASYON

Uygulama. Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçası veya bir dantel dikilerek yapılmış olan süs. Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirtme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük