İçinde BİLİM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "bilim" olan, toplam 137 tane kelime bulunuyor. İçerisinde bilim bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu bilim ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında bilim olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

BİLİMSELLEŞTİRMEK

16 harfli kelimeler

BİLİMSELLEŞTİRME, TOPLUMBİLİMCİLİK

15 harfli kelimeler

İNSANBİLİMCİLİK, KIVILDEVİMBİLİM, KIVILDİNİMBİLİM, KİTAPLIKBİLİMCİ

14 harfli kelimeler

BİLİMLEŞTİRMEK, BİLİMSELLEŞMEK, DİRİLDOĞABİLİM, ISILDEVİMBİLİM, METALYAPIBİLİM, UYGULAYIMBİLİM

13 harfli kelimeler

BİLİMLEŞTİRME, BİLİMSELLEŞME, BİLİMSEVERLİK, DİPBUDUNBİLİM, GÖZETLEÇBİLİM, KENTBİLİMLERİ, KİTAPLİKBİLİM, KULLANIMBİLİM, METALBİLİMSEL, RUHBİLİMCİLİK, SÖYLENBİLİMCİ, SÖYLENCEBİLİM, YANARDAĞBİLİM, YERDOĞABİLİMİ, YERLEŞİMBİLİM

12 harfli kelimeler

ANLATIMBİLİM, BELGEBİLİMCİ, BUDUNBİLİMCİ, EĞİTBİLİMSEL, GELECEKBİLİM, GÖKÇEBİLİMCİ, MİNERALBİLİM, UZBİLİMÖTESİ, YILDIZBİLİMİ

11 harfli kelimeler

BİLİMSELLİK, BİLİMSİZLİK, ASALAKBİLİM, DEPREMBİLİM, DOĞUBİLİMCİ, EFSANEBİLİM, HALKBİLİMCİ, KENTBİLİMCİ, MANTARBİLİM, SESLİKBİLİM, SİNEMABİLİM, SÖYLENBİLİM, SÖZLÜKBİLİM, TAYLAMBİLİM, TOPLUMBİLİM, TOPRAKBİLİM, TORTULBİLİM, YILDIZBİLİM, YÖNTEMBİLİM, ZAMANBİLİMİ

10 harfli kelimeler

ANLAMBİLİM, BELGEBİLİM, BİLİMCİLİK, BİLİMKURGU, BİLİMSEVER, BÖCEKBİLİM, BUDUNBİLİM, BUZULBİLİM, ÇEVREBİLİM, DEVİMBİLİM, DEYİŞBİLİM, DİNİMBİLİM, DİZİMBİLİM, DÜŞÜNBİLİM, EVRENBİLİM, GÖKBİLİMCİ, GÖKÇEBİLİM, GÜDÜMBİLİM, İNSANBİLİM, İŞLEYBİLİM, KAYAÇBİLİM, METALBİLİM, MÜHÜRBİLİM, MÜZİKBİLİM, NEDENBİLİM, NÜFUSBİLİM, RUHBİLİMCİ, SAYIMBİLİM, SITMABİLİM, SİNİRBİLİM, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AKIŞBİLİM, BİLİMDALI, ÇOĞABİLİM, DOĞABİLİM, DOĞUBİLİM, EĞİTBİLİM, EREKBİLİM, FİLMBİLİM, HALKBİLİM, IŞIMBİLİM, İZGEBİLİM, KAZIBİLİM, KENTBİLİM, KURTBİLİM, ÖDEVBİLİM, ÖLÇÜBİLİM, ÖRÜTBİLİM, SOĞUBİLİM, TÖREBİLİM, YAZIBİLİM

8 harfli kelimeler

BİLİMSEL, BİLİMSİZ, BİLİMLİK, DİLBİLİM, GÖKBİLİM, GÖLBİLİM, HIZBİLİM, İRKBİLİM, ÖRÜBİLİM, RUHBİLİM, SESBİLİM, SOYBİLİM, SÖZBİLİM, SUÇBİLİM, YERBİLİM

7 harfli kelimeler

BİLİMCİ, BİLİMLİ, İMBİLİM, İNBİLİM, İŞBİLİM, SUBİLİM, USBİLİM, UZBİLİM

5 harfli kelimeler

BİLİM

Bazı kelimelerin anlamları

BİLİM

Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMSELLEŞME

Bilimselleşmek işi.

DİRİLDOĞABİLİM

Canlı organizmalardaki doğabilimsel işlevleri inceleyen bilim dalı.

İNSANBİLİMCİLİK

İnsanı doğanın en üstün ürünü sayan, insanın bütün özel yönlerini ve niteliklerini onun doğal kökenleri ile açıklayan düşünce akımı.

BİLİMSELLEŞTİRME

Bilimselleştirmek işi.

BİLİMLEŞTİRMEK

Bilim durumuna getirmek, bilim özelliği kazandırmak.

KIVILDİNİMBİLİM

Devinmeyen kıvıl yük dağılımlarını ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

BİLİMSELLEŞTİRMEK

Bilimin metotlarına uygun duruma getirmek.

ISILDEVİMBİLİM

Özdeğin kimyasal ve fiziksel dönüşümlerinde erke, iş ve ısı arasındaki bağıntıları veren bilgi dalı.

METALYAPIBİLİM

Metallerin içyapılarını, gözetleç, x-ışınları ya da mekanik deneyler yoluyla inceleyen, araştıran metabilim kolu.

BİLİMLEŞTİRME

Bilimleştirmek işi.

UYGULAYIMBİLİM

Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, iletme ve benzerleri amaçlar için oluşturulan makinelerin, dizgelerin ve araçların tümü.

KIVILDEVİMBİLİM

Devinen kıvıl yükleri ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

TOPLUMBİLİMCİLİK

İnsan yaşamındaki bütün olayları yalnızca toplumsal yapı ve örgüt biçimleriyle açıklama eğilimi.

BİLİMSELLEŞMEK

Bilimsel bir nitelik kazanmak.

KİTAPLIKBİLİMCİ

Kitaplıklarda her türlü işin yürütülmesini sağlayan, kitaplıkbilim öğrenimi görmüş kişi.

  -   -   -  

Anlamında BİLİM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BİLİM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALTAYİSTİK

Altay grubuna giren Türk, Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Korelilerin dil, edebiyat, kültür ve tarihleriyle uğraşan bilim dalı.

ANJİYOLOJİ

Kan ve lenf damarlarını inceleyen bilim dalı.

AKVARYUMCU

Akvaryum işiyle uğraşan kimse, akvarist. Bilim ve sanatı kullanarak akvaryum ortamında balık vb.ni besleyen kimse, akvarist.

ANSİKLOPEDİ

Belli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat ve uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran, genellikle birkaç ciltten oluşan kitap, bilgilik.

ARAŞTIRMA

Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı.

ANTROPOLOJİ

İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi.

AERODİNAMİK

Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim. Gazların hareketini inceleyen bilim dalı. Bu bilim alanlarıyla ilgili olan.

ANESTEZİYOLOJİ

Anestezi bilimi.

ANATOMİ

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

AKUSTİK

Yankı bilimi. Yankılanım.

ANATOMİST

Anatomiyle uğraşan bilim adamı.

AKADEMİK

Akademi ile ilgili olan. Bilimsel niteliği olan.

AEROLOJİ

Hava araştırmaları bilimi.

AMERİKANİST

Amerikan tarihi ve kültürü ile uğraşan bilimci.

ANESTEZİYOLOJİK

Anestezi bilimsel.

AGRONOMİ

Çiftçilikle ilgili bilgilerin araştırıldığı bilim dalı.

AHLAKİYAT

Töre bilimi.

ANTROPOLOG

İnsan bilimi uzmanı, insan bilimci.

AKTİNOLOJİ

Güneş ışınlarının hem insan hem de bütün canlılar üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı.

ANTROPOLOJİK

İnsan bilimiyle ilgili, insan bilimsel.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük