İçinde BARIŞ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "barış" olan, toplam 12 tane kelime bulunuyor. İçerisinde barış bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu barış ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında barış olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

BARIŞSEVERLİK

11 harfli kelimeler

BARIŞTIRMAK

10 harfli kelimeler

BARIŞÇILIK, BARIŞIKLIK, BARIŞSEVER

8 harfli kelimeler

BARIŞÇIL, BARIŞMAK

7 harfli kelimeler

BARIŞÇI, BARIŞIK, BARIŞMA, KABARIŞ

5 harfli kelimeler

BARIŞ

Bazı kelimelerin anlamları

BARIŞ

Barışma işi. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar.

KABARIŞ

Kabarma işi.

BARIŞÇILIK

Barışseverlik.

BARIŞTIRMAK

Barışmalarını sağlamak, ara bulmak.

BARIŞSEVER

Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver.

BARIŞIKLIK

Barışık olma durumu.

BARIŞMAK

İki taraf, aralarındaki dargınlığı kaldırmak, uzlaşmak, anlaşmak. Sevmek, zevk almak.

BARIŞIK

Başkası ile barış durumunda bulunan, dargın veya düşman olmayan.

BARIŞÇIL

Barışsever.

BARIŞMA

Barışmak durumu, uzlaşma, anlaşma.

BARIŞSEVERLİK

Barışsever olma durumu, barışçılık, barışçıllık, sulhçuluk, sulhseverlik, sulhperverlik.

BARIŞÇI

Barışsever. Barışı amaçlayan, barışı öngören.

  -   -   -  

Anlamında BARIŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BARIŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HAZARİ

Barışla ilgili, seferî karşıtı.

GEÇİŞSİZ

Nesne ile kullanılmayan (fiil), lazım: Gülmek, ağlamak, düşmek, gitmek, küsmek, barışmak gibi.

STRATEJİ

İzlem. Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkülceyş.

DÜZENLİK

Geçim, uyuşma. Rahat, asayiş, barışıklık, dirlik, intizam.

ABDÜSSELAM

Barışçı olan Tanrı'nın kulu.

SULHSEVER

Barışsever.

ARINÇ

Temiz, saf, arı. Barış, huzur.

SULHÇULUK

Barışseverlik.

ATIŞMAK

Tartışmak. Çocuk oyunlarında ebeyi veya takımda olanları belirlemek için karşılıklı olarak adım atmak. Kendisine dargın olan bir kimseye barışıkmış gibi söz söylemek.

HAZAR

Barış. VI-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi'nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse.

SULHSEVERLİK

Barışseverlik.

UNESCO

1946 yılında kurulan BM'ye ait özel bir kurum. 44 kurucu ülkeden oluşur. Bu kurumun merkezi Paris'tedir. UNESCO; dil, din, ırk gözetmeyen ve dünyanın barışı için, insan haklarına sahip çıkan bir kuruluştur.

SUBAŞI

Şehirlerin güvenlik işlerine bakan görevlilerin başı. Osmanlılarda kapıkulu süvarileri arasından, savaş zamanı güvenlik işlerine bakmak, barış zamanı da vergi toplamak işleri için ayrılan kimse. Rumeli'de çiftlik kâhyası. Acemi ocaklarında küçük aşamalı subay.

ARIÇ

Araba oku. Hayvanların koşulduğu okun arabaya bağlı olduğu çatal kısım. Barış.

ARKADYA

Vergilius'un kırsal koşuklarında, evren mutluluğu güden özellikleriyle ulaşılması istenen barışçı bir ülkenin simgesi sayılan, basit çobanlar ve avcılar ülkesi Pelopones'e verilen ad.

SULHPERVER

Barışsever.

GENELKURMAY

Yurdun savunmasıyla ilgili bütün şart ve olayları göz önünde tutarak barışta ordunun eğitim ve donatımını, savaşta yüksek yönetimini düzenleyen makam, erkânıharbiyeiumumiye.

SULHÇU

Barışsever.

SULH

Barış.

MUSLİHANE

Barışçı bir yolla.