İçinde ŞİLE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "şile" olan, toplam 42 tane kelime bulunuyor. İçerisinde şile bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu şile ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında şile olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

BİRLEŞİLEBİLMEK, ERİŞİLEBİLİRLİK

14 harfli kelimeler

BİRLEŞİLEBİLME, VAHŞİLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

DİŞİLEŞTİRMEK, ERİŞİLEBİLMEK, KİŞİLEŞTİRMEK, VAHŞİLEŞTİRME

12 harfli kelimeler

DİŞİLEŞTİRME, KİŞİLEŞTİRME, DEŞİLEBİLMEK, ERİŞİLEBİLME

11 harfli kelimeler

VAHŞİLEŞMEK, DEŞİLEBİLME

10 harfli kelimeler

DİŞİLEŞMEK, KURUCAŞİLE, ŞİLEPÇİLİK, VAHŞİLEŞME, KİŞİLENMEK, KİŞİLEŞMEK

9 harfli kelimeler

DİŞİLEŞME, KİŞİLEŞME, FİŞİLEVİK, KİŞİLEMEK, PİŞİLEMEK, ÜŞİLENMEK

8 harfli kelimeler

EĞŞİLEME, EKŞİLEME, YAHŞİLER

7 harfli kelimeler

EKŞİLER, ŞİLEDER, ŞİLEMPE, ŞİLEPÇİ

6 harfli kelimeler

ŞİLENE, ŞİLEPE, ŞİLEPİ, ŞİLETE

5 harfli kelimeler

ŞİLEM, ŞİLEP, ŞİLEK, ŞİLEŞ

4 harfli kelimeler

ŞİLE

Bazı kelimelerin anlamları

ŞİLE

Mercanköşk. İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

VAHŞİLEŞMEK

Yabanileşmek. Durdurulamamak, zapt edilememek.

DİŞİLEŞTİRME

Dişileştirmek işi.

BİRLEŞİLEBİLME

Birleşilebilmek işi.

DEŞİLEBİLME

Deşilebilmek işi.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Genel Ağ'da bir sayfanın ulaşılabilir olması. Hedef tüketicilerin pazara sunulan bir mal ya da hizmete, pazarın ulaşım koşullarında erişebilme düzeyi.

KİŞİLEŞTİRME

Kişileştirmek işi. Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis, teşhis ve intak.

DEŞİLEBİLMEK

Deşilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİRLEŞİLEBİLMEK

Birleşilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

VAHŞİLEŞTİRMEK

Yabanileştirmek.

KİŞİLEŞTİRMEK

kişileşme işini yaptırmak.

DİŞİLEŞTİRMEK

Dişi duruma getirmek.

ERİŞİLEBİLMEK

Erişilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ERİŞİLEBİLME

Erişilebilmek işi.

VAHŞİLEŞTİRME

Yabanileştirme.

DİŞİLEŞMEK

Dişiye özgü davranışta bulunmak.

  -   -   -  

Anlamında ŞİLE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ŞİLE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÜLTEN

Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru. Dergi.

AMBARGO

Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim.

DOKUNULMAZLIK

Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet. Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu.

CAMGÖBEĞİ

Yeşile çalan mavi renk. Bu renkte olan.

CEMAAT

Bir imama uyup namaz kılan kişiler. Bir dinden veya bir soydan olanların topluluğu. İnsan kalabalığı, topluluk.

ARAÇ

Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Taşıt.

ÇEKÇEK

Kişileri taşımak için kullanılan, insan gücüyle işleyen iki tekerlekli araç.

AYLA

Hale. Bazı kutsal kişilerin başı etrafında gösterilen ışık çevresi.

DOKTORA

Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece, basamak.

AHALİ

Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Bir yerde toplanan kalabalık.

ARGO

Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

AHLAK

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

BİLANÇO

Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge, dengelem. Girişilen herhangi bir işte, belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklı durumu.

DAYANIŞMAK

Bir topluluğu oluşturan kişiler bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek, birbirini kollamak, mütesanit olmak.

CANLANDIRMA

Canlandırmak işi. Solunumu ve kalbi durmuş olan hastaya yaşama döndürülmesi için yapılmış olan işlemler bütünü. Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapma, animasyon. Geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtarak sunma. Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi, animasyon. Kişileştirme.

DİSİPLİN

Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı, zapturapt. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü. Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.

DİŞİLEŞME

Dişileşmek durumu.

ÇEKİMLEMEK

Bir cisim genel çekim yasasına göre başka bir cismi çekmek. Bir fiili zaman, kip ve kişilere, bir ismi ise çokluk, şahıs, iyelik ve durum eklerine göre biçimlendirmek.

AKIN

Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılmış olan baskın. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum. Kazak ve Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad.

ARA

İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre. İç. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük