İçinde Ş geçen 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ş" olan 3 harfli toplam 170 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde ş harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu ş harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ş harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇÜŞ

Yürüyen eşeği durdurmak için söylenen söz. Yakışıksız bir davranış karşısında söylenen kaba bir söz.

ŞER

Kötülük, fenalık. Kötü, fena. Yaramaz. Söz. Şehir. Arapça kökenli şerr: kötülük; sataşmayı huy edinmiş kötü tabiatlı kimse; şerli' de denir. Kent.

KOŞ

Eğerde kuyruğun altından geçirilen kayış parçası. Av tüfeği, çifte. Semerlerin ucundaki urgan bağlamağa yarayan çapraz ağaç. (Güdül Ankara).

AŞA

Aşağı, aşağıya. Aşağıya. Ayşe. Ağırşağı. Aşırı, ziyade, fazla, aşkın. Aşırı, aşkın, fazla.

ŞAV

Deniz.

ÖKŞ

Öküz durdurma ünlemi.

MÜŞ

Kolonya. (Güdül Ankara).

LOŞ

Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan. Az aydınlatan (ışık).

AŞI

Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik. Bu eriyiğin uygulanması. Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk ve benzerleri parçaları kaynaştırma işi. Bu yolla eklenen parça. Aşılı (bitki). Eskimiş giysilere yapılan yama, yamalık. Eskiyen entarinin belden yukarısına geçirilen parça. Açık renkli sincap. Armut. Hayvana sürülen alınışı boya. Renkli badana toprağı. Bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu. İnokulasyon. Bir ağacın gövdesi ya da dalına daha verimli olması için aşılanan aynı (otograft) ya da yakın bir türe ait (heterograft) bitki parçası. Canlı veya ölü mikroorganizmaların tamamı veya bir kısmından, bakteri toksinlerinden veya rekombinant DNA tekniğiyle hazırlanan ve organizmaya verildiğinde bağışık yanıtı uyararak enfeksiyon hastalıklarından korunmayı sağlayan madde. Organizmaya verildiğinde bağışık cevabı uyararak enfeksiyon hastalıklarından korunmayı sağlayan immünojen.

ŞİP

Biz. Çabuk. Damlama sesi için. Mersinbalığı cinsinden bir balık. Telli gelin giysisi. 1.Yufka. Kapı ya da pencerelerin üstüne, altına konulan uzun, tek taş. Ekmek yağlama gereci. Tez, çabuk, çevik: Salim çok şip yazıyor. Sabahlık.

ŞEF

Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse. Önder, lider.

İŞE

Fidan. Şey.

ŞİV

1.Dut Ve üzüm posası. 2.Yağlı bitkilerin, yağı alındıktan sonra kalan posası. İnce ağaç dalı. Kumaştaki çizgi. Suyu alınan dutun posası.

ŞAZ

Ayrık, kural dışı, müstesna. Sevinç.

HOŞ

Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren. Bununla birlikte. Beğenilen, duyguları okşayan bir biçimde.

ŞOY

1.Dokunacak ipliklerin sertleşmesi için batırıldıkları un bulamacı. 2.Mantı, makarna suyu.

HÖŞ

Sus. Arabaya koşulan hayvanları istenilen yöne döndürmek için kullanılan ünlem.

LÖŞ

Tembel, uyuşuk (insan ya da hayvan). İşini düzenli yapmayan, şaşkın, dağınık kişi. Güçlü. Ağır. Pis. Tümsek, küçük toprak yığını. Çürümüş. Leş. Çocuk oyununda kaleye ebeden önce gelerek ebe olmaktan kurtulma sevinciyle çıkarılan ünlem. Islak.

ŞAD

Sevinçli, neşeli.

TÖŞ

Demirci örsü.