İçinde IDI geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ıdı" olan, toplam 264 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ıdı bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ıdı ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ıdı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ

15 harfli kelimeler

ALACAKLARIDIRMA, KARINCALIDIRNAK, SIDIKLIBÜYÜKOBA, SIDIKLIDARBOĞAZ, SIDIKLIİKİZAĞIL, SIDIKLIKUMARKAÇ, SIDIKLIKÜÇÜKOBA

14 harfli kelimeler

SIDIKLIORTAOBA

13 harfli kelimeler

METELİKKAĞIDI

12 harfli kelimeler

BIDIRIVERMEK, FIDIRAKLAMAK, GALGIDIGARAN, HACIHIDIRLAR, HIDIRŞEYHLER, SIDIKYUMURTA

11 harfli kelimeler

GIDIKLANMAK, BIDILDANMAK, BIDIRDAMMAK, BIDIRDANMAK, BIDIRDAŞMAK, BIDIRLANMAK, CIDIRLANMAH, CIDIRLANMAK, DIDIHLANMAH, GIDILDANMAK, HIDIĞLANMAK, HIDIKSINMAK, HIDIRDİVANI, KAHVEKAĞIDI, KARAHIDIRLI, KIDIKLANMAK, KIDILPARMAK, MALIHIDIRLI, MIDIKLANMAK, MIDIRDANMAK, VIDIRDANMAK

10 harfli kelimeler

GIDIKLAMAK, HIDIRELLEZ, TANIDIKLIK, BAŞIDIŞARI, BIDIDAŞMAK, BIDILANMAK, BIDILDAMAH, BIDILDAMAK, BIDIRANMAK, BIDIRAŞMAK, BIDIRDAMAK, BIDIREŞMAK, DIDIKLAMAK, DIIDILAMAK, GIDIHLAMAH, GIDIKLANMA, GIDIKLAYIŞ, GIDILANMAK, GIDILDAMAK, GILLIGIDIK, HIDIKLEMEK, HIDIRBEYLİ, HIDIRILLEZ, HIDIRUŞAĞI, KAFAKAĞIDI, KIDIHLAMAH, KIDIKLAMAK, KÜÇÜKHIDIR, MIDIKLAMAK, MIDIRANMAK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

GIDIKLAMA, ARPARMIDI, ATICIDIĞI, BALIBIDIK, BIDILAMAH, BIDILAMAK, BIDILAVIK, BIDIRAMAK, BIĞIDIMAK, CIDIROĞLU, DIDILAMAK, FIDILAMAK, GIDIGISTI, GIDILAMAK, ĞARAHIDIR, HACIHIDIR, HIDIRBABA, HIDIRBALI, HIDIRNALI, HIDIRŞEYH, IDIRIKSIZ, İNCEHIDIR, İŞŞİBIDIK, KABAHIDIR, KARAHIDIR, KOCAHIDIR, SARIHIDIR

8 harfli kelimeler

ALAHIDIR, BIDILCAN, BITBIDIK, CANHIDIR, CIDIRLIK, ÇILGIDIR, ÇILKIDIR, GIDIGIDI, GIDIKLIK, GIDIMCIK, GIDIMCUK, GIDIŞGIN, GIYGIDIM, HIDIRAĞA, HIDIRBEY, HIDIRGEN, HIDIRKÖY, HIDIRLAR, HIDIRLIK, HIDIRMAK, HIKGIDIK, HIKKIDIK, ILGIDIRA, KIDIMCIK, KIDIMCUK, KIDIRCIK, KIDIRMAK, MIZKIDIR, PITPIDIK, PIYPIDIK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ŞIPIDIK, TANIDIK, BIDIDIK, BIDIKIM, BIDILAK, BIDILIÇ, BIDILIK, BIDILIŞ, BIDILİK, BIDIMIK, BIDIMUK, BIDIRGI, BIDIRIK, BIDIRİK, BIDIRTI, BIGIDIK, BITBIDI, BİGIDIK, CIBIDIH, CIBIDIK, CIDIDIK, CIDIMAK, CIDIMIK, CIDIRGI, CIDIRIK, CIDIRIM, CIDIRLI, CIMIDIK, ÇIDÇIDI, ÇIDILGI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ABIDIK, AMIDIN, BIDICI, BIDIKI, BIDILA, CIDILI, CIFIDI, DAIDIP, GIDIMA, GIDIRA, HAVIDI, IDIKUT, ILGIDI, KIDIRI, MIDILA, MIDISI, ŞIVIDI

5 harfli kelimeler

BIDIK, GIDIK, GIDIM, BIDIL, BIDIN, BIDIŞ, CIDIK, CIDIL, CIDIN, CIDIR, DIDIH, DIDIK, DIIDI, FIDIK, FIDIL, FIDIN, GIDIF, GIDIG, GIDIH, GIDIL, GIDIŞ, GIDIY, HIDIR, KIDIH, KIDIK, KIDIM, KIDIR, KIDIŞ, KIDIT, MIDIH, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

BIDI, DIDI, GIDI, IDIK, KIDI

3 harfli kelimeler

IDI

Bazı kelimelerin anlamları

IDI

Miskin, hımbıl. Aklı ve bedeni az gelişmiş kimse.

METELİKKAĞIDI

Nüfus cüzdanı.

HACIHIDIRLAR

Aydın ilinde, Karacasu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SIDIKLIDARBOĞAZ

Kırşehir ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

GALGIDIGARAN

Tahteravalli. (İnönü Eskişehir).

SIDIKLIORTAOBA

Kırşehir şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

SIDIKLIKUMARKAÇ

Kırşehir kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

FIDIRAKLAMAK

Bir şeyi öfke ile biraz uzağa atmak.

KARINCALIDIRNAK

Çivi tutmayan, çürümüş, at, eşek ve benzerleri hayvan tırnağı.

SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ

Kırşehir ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ALACAKLARIDIRMA

Bir parayı, sayışımın alacaklı bölümüne yazma.

HIDIRŞEYHLER

Bolu kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SIDIKLIİKİZAĞIL

Kırşehir şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

SIDIKLIKÜÇÜKOBA

Kırşehir şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

BIDIRIVERMEK

Ağız kavgası yapmak, atışmak.

SIDIKLIBÜYÜKOBA

Kırşehir şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

  -   -   -  

Anlamında IDI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde IDI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BOM

İskambil kâğıdıyla oynanan bir tür oyun.

BEZİK

İki, üç veya dört kişi arasında 96 kâğıtla oynanan bir tür iskambil kâğıdı oyunu.

BEN

Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke ya da kabartı. En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi. Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç. Teklik birinci kişiyi gösteren söz. Olta veya tuzağa konulan yem. Saçta, sakalda beliren beyazlık. Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ego. Kuşun yavrusuna taşıdığı yem.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

DESTE

Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri. Elli iki karttan oluşan iskambil kâğıdı. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri. Aynı cinsten onluk bir küme.

BİLDİK

Tanıdık (kimse veya şey).

AFERİN

Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo. Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı.

DOLMA

Dolmak işi. Üç sigara kâğıdına bolca sarılmış esrar. Yalan, hile, dalavere. Tavuk, kuzu gibi hayvanların veya biber, domates vb. sebzelerin içine pirinç ve başka şeyler doldurularak pişirilen yemek. Doldurularak yapılan.

BANYO

Yapılarda, içinde yıkanılan bölüm. Vücudun bir bölümünü veya bütününü, fiziksel veya kimyasal bir etki altında bir süre bulundurma işlemi. Tedavi amacı ile hazırlanan ilaçlı su. Film ve fotoğraf kâğıdını bu sıvıya batırma. Fotoğrafçılıkta ve filmcilikte duyarlı yüzeylerin işlenmesinde belirli bir işlemin gerektirdiği maddeyi erimiş olarak içinde bulunduran sıvı. Banyo küvetinde yıkanma işi.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

FOLYO

Folyo kâğıdı.

FOTOJENİK

Işığın bazı cisimler üzerine yaptığı kimyasal etki ile ilgili veya bu etkileri yaratma özelliği taşıyan. Fotoğrafta veya sinema filminde güzel bir etki bırakan (yüz, duruş). Fotoğraf kâğıdını çok etkileyen.

ESERİCEDİT

Resmî yazışmalarda kullanılan, büyük boy yazı kâğıdı, esericedit kâğıdı.

FAL

Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma, bakı.

EVLATLIK

Evlat olma durumu. Birinin yasayla evlat olma hakkı tanıdığı kimse. Küçük yaşta eve alınıp yetiştirilen kimse.

BAKARA

İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar.

AŞİNA

Bildik, tanıdık. Bilinen.

ASA

Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.

BİLİŞ

Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf. Bildik, tanıdık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük