İçinde I geçen 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ı" olan 5 harfli toplam 3381 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde ı harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu ı harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ı harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TIRIL

Çıplak ve zayıf. Parasız, züğürt.

ALKIN

Renksiz, cılız, zayıf, hastalıklı, yılgın. Sevdalı, âşık, vurgun. Fakir, zayıf.

MIZIK

Sözünde durmayan, cayan. Ufak kalmış, büyüyememiş meyve. Cılız kalmış tahıl. Dölü iri ve iyi olmayan erkek hayvan. Zayıf hayvan. Arıların en son olan cansız yavruları. Cıvık. İyi pişmemiş ekmeğin hamur kalmış yeri. Çinkodan yapılmış su kabı. Gönül, can. Oyunbozan.

ÇITME

Hayvan tekmesi.

IRAKI

Rakı.

SIVAK

Derin olmayan su, sığ. 1.Arkın taşkın suyu. 2.Su biriktirilen yer. 1.Düz, düzgün : O çivi sıvak da asılan şey düşüyor. 2.Düz yer : Şu sıvakta oturalım. Arıların kaya içine yaptıkları kovan. Kendini ilgilendirmeyen işlere karışan. Baş belası olan kimse.

ÇATIK

Çatılmış olan.

SAKLI

Saklanmış olan. Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması önlenen. Başkalarından gizlenen, gizli tutulan, hafi. Elde tutulan, mahfuz.

VICIK

Sulanarak kıvamı gevşemiş, yumuşamış.

IŞKIN

Kayalık yerlerde ve dağlarda yetişen, yenilebilir bir tür ot. Filiz (I).

DALIŞ

Dalma işi. Topu yakalamak amacıyla savunmadaki bir oyuncunun yatay olarak sıçraması, plonjon.

TIHIS

Ekime elverişli olmayan, sert, katı (toprak için).

DIKIS

Çok sıkıştırılmış, bastırılmış, dolu, sıkı: Bu çuvalı ne kadar dıkıs basmışlar. Sıkışık, dar: Yerimiz çok dıkıs. Havasız basık yer. İyi pişmemiş, kabarmamış ekmek. Suyu az gelerek iyi pişmemiş yemek, susuz ve katı olduğundan boğazda kalan yiyecek: Pilav aşı ne kadar dıkız olmuş. Sarı, yapışkan bir toprak. Çok nemli toprak, sulu olmayan çamur, çamurlu tarla.

GIZAH

Kızak.

LIHÇI

İnce, uzun boylu kişi.

ASILİ

Asılı olan, asılmış.

ÇIBIL

Yayık. Tembellik nedeniyle yoksul kalan.

IZHAR

açığa vurma, ~ı:irâde istek açığa vurması.

BIYLU

Dingil çivisi.

MABCI

Oyunda kale olarak kullanılan yuvarlak çizilmiş yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük