İçinde I geçen 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ı" olan 3 harfli toplam 207 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde ı harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu ı harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ı harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

IGF

İnsulin benzeri büyüme faktörü.

SIK

Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla. Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak.

ÇIH

Saf, temiz, dolgun: Ben sana koz gibi çıh buğday verdim.

KIÇ

Kuyruk sokumu bölgesi, kaba et, kaba but, popo, makat. Bacak, ayak. Deniz teknelerinde art taraf. Arka bölümde olan.

ILI

Ilık. Korkunç. Sevimsiz: Nedir o adamın ılılığı.

MIZ

Kavga.

KIZ

Dişi çocuk. Üzerinde kadın resmi bulunan iskambil kâğıdı. Dişi cinsten birine daha yaşlı biri tarafından kullanılan bir seslenme sözü.

PIÇ

Fırın.

ASI

Asma işi. Afiş.

ZIP

Zıplayan veya birdenbire fırlayan bir şeyin hareketi veya çıkardığı ses.

IGM

İnsan serum immünoglobulinlerinin %5'ini oluşturan, 19 S çökelme kat sayısına sahip, pentamerler hâlinde bulunan, 950000 molekül ağırlığına sahip, %12 oranında karbohidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen, esas olarak kan plâzmasında bulunan bir immunoglobulin. İmmünoglobulin M.

KIĞ

Koyun, keçi veya deve pisliği, kığı.

GIS

Kalabalık sözcüğüyle beraber kullanılarak pekiştirme yapar, çok kalabalık anlamını verir: Gısgalabalık yer. Kız. Kız, bk. gız, giz.

GIR

Söz, lakırtı. Yalan, uydurma.

GLI

Katlı.

ILİ

Zayıf, kansız.

TIK

İnce ve küçük bir nesne ile sert bir yere vurulduğunda çıkan ses.

SIL

Gübre.

ICU

Uluslararası civciv birimi.

SIR

Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik. Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem. Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. Aklın erişemediği, açıklanamayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem. Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük