İçinde IŞIKSIZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ışıksız" olan, toplam 10 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ışıksız bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ışıksız ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ışıksız olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

YAKIŞIKSIZLIK, KATIŞIKSIZLIK, KIRIŞIKSIZLIK

11 harfli kelimeler

DARTIŞIKSIZ

10 harfli kelimeler

KATIŞIKSIZ, YAKIŞIKSIZ, DANIŞIKSIZ, IŞIKSIZLIK, KIRIŞIKSIZ

7 harfli kelimeler

IŞIKSIZ

Bazı kelimelerin anlamları

IŞIKSIZ

Işığı olmayan, ziyasız, karanlık.

YAKIŞIKSIZ

Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz (tavır, hâl vb.).

DARTIŞIKSIZ

İhtilâfsız, bilâ itiraz.

YAKIŞIKSIZLIK

Yakışık almayan davranış veya durum, uygunsuzluk.

DANIŞIKSIZ

Müşaviri olmayan.

KIRIŞIKSIZLIK

Kırışıksız olma durumu.

KIRIŞIKSIZ

Kırışığı olmayan.

KATIŞIKSIZLIK

Katışıksız olma durumu.

IŞIKSIZLIK

Işıksız olma durumu, ziyasızlık.

KATIŞIKSIZ

İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf (II).

  -   -   -  

Anlamında IŞIKSIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde IŞIKSIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARI

Temiz. Günahsız. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica). Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis.

OHA

Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü. Kaba ve yakışıksız davranışta bulunan kişilere karşı kullanılan söz.

ARITMAK

Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak. Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek.

KABAHAT

Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet. Hafif hapis, para cezası veya meslek ve sanattan alıkonulma ile cezalandırılan suç.

ARINMAK

Temizlenmek. Rahatlamak. Katışıksız, arı (I) duruma gelmek.

DENSİZ

Yakışıksız ve saygısızca davranan (kimse).

KARANLIK

Işık olmama durumu. Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum). Karışık. Üzüntü, sıkıntı, perişanlık. Yasalara, töreye uygun olmayan. Işıksız.

ÇÜŞ

Yürüyen eşeği durdurmak için söylenen söz. Yakışıksız bir davranış karşısında söylenen kaba bir söz.

MÜNASEBETSİZ

Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin. Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse). Ters, aksi.

HAS

Özgü. Başmaklık. Hükümdara özgü olan. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse). Katışıksız, en iyi cinsten, saf.

KATKISIZ

Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf. Niteliği hiçbir etki ile değişmeyen, tam, bozulmamış.

BİÇİMSİZ

Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz. Kötü bir biçimde. Kötü, hoş olmayan, yakışıksız. Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf.

MÜSTEHCEN

Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız.

BİÇİMSİZLİK

Biçimsiz olma durumu. Çirkinlik, yakışıksızlık.

HALİS

Katışık olmayan, katışıksız, saf.

HALİSÜDDEM

Katışıksız, safkan.

AYNASIZ

Aynası olmayan. Polis. Hoşa gitmeyen, kötü, yakışıksız, çirkin, ters, biçimsiz.

NALAYIK

Yakışıksız, hoş olmayan.

DENSİZLEŞMEK

Yakışıksız ve saygısızca davranır duruma gelmek.

ÖZLEŞTİRMECİLİK

Bir dili yabancı ögelerden arıtarak arı, katışıksız bir duruma getirmeyi ve kendi imkânlarıyla geliştirmeyi amaçlayan çalışma, tasfiyecilik, pürizm.