İçinde Ğ geçen 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ğ" olan 3 harfli toplam 95 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde ğ harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ğ harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİĞ

İçyağı.

UĞA

Ona.

İĞİ

Çok tatlı olan, bal ve benzerleri şeyler.

GIĞ

Be...' Hey...' gibi çağırma, seslenme ünlemi (kadınlar için kullanılır). Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği.

ZIĞ

Çamur. Ezinç, üzüntü. Çıkışma. Gübre suyu. Sulu çamur.

YUĞ

Ölü için yapılan geleneksel toplantı, ağıt. Yün. Çağırma ve dikkat ünlemi, hey!. Seslenme ünlemi. Türklerin, İslam dinine girmeden önce Samanlık inançlarına göre düzenledikleri cenaze töreni.

ÇUĞ

Kaya. Dağ tepelerinde biriken kar. Mısır saplarından yapılan yığın. Tahıl demetlerinin saplarından yapılan yığın.

KIĞ

Koyun, keçi veya deve pisliği, kığı.

TIĞ

Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş. Biz. Demirci ve tesviyecilerin delikleri büyütmek veya eşit duruma getirmek için kullandıkları takım. Kılıç.

BÖĞ

Eklem bacaklılardan, soluk sarı renkli, zehirli bir tür örümcek.

POĞ

Bohça. Başörtüsü. Köylülerin, içine azıklarını koydukları büyük mendil. Evlek : Bu poğ sulandı mı ?. Armağan. Dallarının içi yumuşak ve beyaz bir çeşit çalı.

ŞEĞ

Sap.

BEĞ

Cilt üzerindeki koyu renk leke, ben. Arı beyi, ana arı. Zevce, koca. Küçük devlet başkanı. Âmir, nüfuzlu, ileri gelen, sözü geçen5 zengin adam. Kuş avlamak için kullanılan başka kuş.

HEĞ

Eğer, şayet. Meyve ya da sebze taşımaya yarayan büyük sepet, küfe. Davar çağırma ünlemi. Seslenme ünlemi, hey. Küfe.

DÜĞ

Sulu kar. İğ.

EĞZ

Kinaye, sitem: Ben senin hatırını saydım da geldim, niçin bana eğz ediyorsun.

ÖĞE

Anne. Üvey. Bir veri kümesinin öğesi, örn.bir kütük, tutanak adı verilen belli bir sayıda öğeden oluşur, bir tutanak da başka öğelerden oluşur. Matematiksel bir dizgeyi oluşturan nesnelerden her biri (örn. Bir dizeyin yan ve dik sıralarını oluşturan her bir sayı; bir öbeği oluşturan her bir işler, vb.). Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özdek. Bir kümeyi oluşturan nesnelerin her biri. Bir halkbilim olay ya da ürününün en küçük birimi, bk. örge, anakonu, örge tümgesi, örnek. Tek türdeki atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan özdek. Bir kümeyi ya da bir bölüğü oluşturan nesnelerden her biri. Atomsal sayısı eş olan atomların oluşturduğu özdek. Bir dalgalığı oluşturan parçalardan her biri. Bir bileşiği oluşturan daha yalın kesimlerden her birine Yerilen genel ad. Bir bileşiğin yapı taşları ya da bir örüntüyü oluşturan bileşenlerden her biri.

CAĞ

Parmaklık, korkuluk. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik. Lavabo, banyo. Büyük bez veya deri torba, cav.

CEĞ

Sepet yapılan sap. Uzun, uzunluğuna.

LİĞ

Selin, akarsuyun getirdiği ince çamur, tortu, birikinti. İplik eğirmekte kullanılan iğin eğri demir ucu.