İçinde ÜK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ük" olan, toplam 3270 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ük bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ük ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ük olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

MÜKEMMELİYETÇİLİK, MÜKEMMELLEŞEBİLME, MÜKEMMELLEŞTİRMEK, OKSİDOREDÜKTAZLAR, RİBONÜKLEOPROTEİN, SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ, ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ

16 harfli kelimeler

BÜYÜKÇİFTLİKKÖYÜ, BÜYÜKKONAKGÖRMEZ, DARIYERİYÜRÜKLER, KARŞITGÖRÜŞLÜLÜK, KÜÇÜKKONAKGÖRMEZ, KÜÇÜKSARIKAYALAR, MÜKAFATLANDIRMAK, MÜKEMMELLEŞTİRME, NÜKLEOPROTEİNLER, PELİTBÜKÜSEKİCEK, SÜMÜKLEĞENBÖCEĞİ, TÜRKMENKARAHÜYÜK, YAĞMURLUBÜYÜKOBA

15 harfli kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, GÜMRÜKLENDİRMEK, REKONSTRÜKSİYON, TABİATÜSTÜCÜLÜK, AŞIRIYÜKLENİLİM, BÜYÜKALTINBULAK, BÜYÜKASLIHANLAR, BÜYÜKKARACAÖREN, BÜYÜKKARIŞTIRAN, BÜYÜKLENEBİLMEK, DİİĞÜRCÜKLENMEK, GÜVEMKÜÇÜKTARLA, HIZARBAŞIGÜNLÜK, KARAHİSARGÖLCÜK, KARAHÜYÜKAFŞARI, KÖRÜKLEYEBİLMEK, KÜÇÜKALTINBULAK, KÜÇÜKASLIHANLAR, KÜÇÜKKARACAÖREN, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARIŞTIRAN, KÜÇÜKKAVAKPINAR, KÜÇÜKKIZILHİSAR, KÜÇÜKSENEMAĞARA, MÜKAFATLANDIRMA, POLİMORFNÜKLEER, SAVCILIBÜYÜKOBA, SIDIKLIBÜYÜKOBA, SIDIKLIKÜÇÜKOBA, SÜMÜKLEENHÖCEĞİ, Devamını Oku »»

14 harfli kelimeler

DENEYÜSTÜCÜLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, KARİKATÜRCÜLÜK, KONSTRÜKTİVİZM, KOORDİNATÖRLÜK, SÜRÜKLENDİRMEK, SÜRÜKLEYİCİLİK, TAHAMMÜLSÜZLÜK, YÜKSEKLİKÖLÇER, YÜKÜMLENDİRMEK, ANİZONÜKLEOZİS, ANTRENÖRSÜZLÜK, BAĞILYÜKSEKLİK, BAŞANTRENÖRLÜK, BÜKÜLEBİLİRLİK, BÜYÜKABDİUŞAĞI, BÜYÜKBURHANİYE, BÜYÜKBURUNAĞIL, BÜYÜKKABAKTEPE, BÜYÜKKARAKARLI, BÜYÜKKARAMANLI, BÜYÜKKARAMUKLU, BÜYÜKKARAPINAR, BÜYÜKKEMERDERE, BÜYÜKKÖSEBALCI, BÜYÜKLENEBİLME, DERELİTÜTÜNCÜK, DİSTRİBÜTÖRLÜK, DÜĞÜRCÜKLENMEK, FOTOREDÜKSİYON, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

BAŞREJİSÖRLÜK, ENFRASTRÜKTÜR, FABRİKATÖRLÜK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, HAKKIMÜKTESEP, KONSTRÜKSİYON, MEDYUNUŞÜKRAN, MİNYATÜRCÜLÜK, NÜKLEOPROTEİN, OLAĞANÜSTÜLÜK, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, RADYATÖRCÜLÜK, REPRODÜKSİYON, SAĞGÖRÜSÜZLÜK, STRÜKTÜRALİST, STRÜKTÜRALİZM, SÜRÜKLENDİRME, TÜKÜRÜKLENMEK, YÜKSEKÖĞRETİM, YÜKSELTGENMEK, YÜKÜMLENDİRME, ALTMIŞDÖRTLÜK, UMURGÖRMÜŞLÜK, KÜKÜRTDİOKSİT, YÜKSEKÖĞRENİM, AŞAĞIDEMİRBÜK, BAYINDIRHÜYÜK, BÜKTÜREBİLMEK, BÜYÜKAKÇAALAN, BÜYÜKAKÇAKESE, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

AÇIKGÖZLÜLÜK, ASANSÖRCÜLÜK, ATATÜRKÇÜLÜK, BÜYÜKÇEKMECE, BÜYÜKELÇİLİK, DEKORATÖRLÜK, DESİNATÖRLÜK, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, GLADYATÖRLÜK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜMRÜKLENMEK, GÜNGÖRMÜŞLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, HÜSNÜKURUNTU, KARAGÖZCÜLÜK, KARİKATÜRLÜK, KONDÜKTÖRLÜK, KONTROLCÜLÜK, KONTROLÖRLÜK, KÖTÜLÜKÇÜLÜK, KÜÇÜKÇEKMECE, KÜKÜRTLENMEK, KÜLTÜRSÜZLÜK, MANİKÜRCÜLÜK, MİNİBÜSÇÜLÜK, MÜKELLEFİYET, MÜKEMMELİYET, OBSTRÜKSİYON, PARAŞÜTÇÜLÜK, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

ALKOLSÜZLÜK, ANTRENÖRLÜK, BAŞAKTÖRLÜK, BAŞMÜDÜRLÜK, BÜKÜLGENLİK, BÜTÜNCÜLLÜK, BÜYÜKLENMEK, CÜCÜKLENMEK, ÇÖPLÜKÇÜLÜK, ÇÖZÜMSÜZLÜK, DIŞBÜKEYLİK, DİKTATÖRLÜK, DİREKTÖRLÜK, DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖRDÜNCÜLÜK, DÜRTÜKLEMEK, DÜŞÜNÜCÜLÜK, GÖNÜLSÜZLÜK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖZLÜKÇÜLÜK, GRAVÜRCÜLÜK, GÜDÜKLEŞMEK, GÜMRÜKÇÜLÜK, GÜMRÜKLEMEK, GÜMRÜKLENME, HOŞGÖRÜRLÜK, HÖDÜKLEŞMEK, HÜKMOLUNMAK, HÜKÜMDARLIK, HÜKÜMRANLIK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AÇGÖZLÜLÜK, AÇIKGÖZLÜK, ANKETÖRLÜK, ARMATÖRLÜK, BÜYÜKLENME, BÜYÜKORHAN, BÜYÜKSEMEK, CÜCÜKLENME, DEDÜKSİYON, DÖKÜMCÜLÜK, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖVÜŞÇÜLÜK, DÜDÜKLEMEK, DÜŞÜNÜRLÜK, ENDÜKSİYON, GÖMÜLDÜRÜK, GÖNÜLLÜLÜK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜŞLÜLÜK, GÜÇLÜKONAK, GÜDÜMLÜLÜK, GÜMÜŞÇÜLÜK, HAKKISÜKUT, HÖDÜKLEŞME, HÜKÜMFERMA, HÜKÜMLÜLÜK, KARAGÖZLÜK, KAVLÜKARAR, KIZILYÖRÜK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AMATÖRLÜK, BOKSÖRLÜK, BONKÖRLÜK, BÖLÜCÜLÜK, BÖLÜKBAŞI, BÜKTÜRMEK, BÜKÜCÜLÜK, BÜYÜCÜLÜK, BÜYÜKSEME, CİNGÖZLÜK, ÇÖKKÜNLÜK, ÇÖZGÜNLÜK, ÇÖZÜCÜLÜK, DANSÖRLÜK, DANSÖZLÜK, DUBLÖRLÜK, DÜDÜKLEME, DÜMBÜKLÜK, DÜRÜSTLÜK, DÜŞKÜNLÜK, DÜŞSÜZLÜK, DÜZGÜNLÜK, EDİTÖRLÜK, GOLFÇÜLÜK, GOLSÜZLÜK, GÖRMÜŞLÜK, GÖRÜCÜLÜK, GÖZLÜKSÜZ, GÖZSÜZLÜK, GÜÇSÜZLÜK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AHZÜKABZ, AKGÜNLÜK, AKTÖRLÜK, BOZYÜRÜK, BUGÜNLÜK, BÜCÜRLÜK, BÜKTÜRME, BÜKÜLGEN, BÜKÜLMEK, BÜKÜMSÜZ, BÜKÜNMEK, BÜRÜMCÜK, BÜTÜNLÜK, BÜYÜKAYI, BÜYÜKBAŞ, BÜYÜKLÜK, BÜZÜKTAŞ, CÜNÜPLÜK, ÇÖKÜKLÜK, ÇÖPÇÜLÜK, ÇÖPLÜKÇÜ, ÇÜKÜNDÜR, ÇÜRÜKÇÜL, ÇÜRÜKLÜK, ÇÜRÜKSÜZ, DIŞBÜKEY, DÖKÜKLÜK, DÖNÜMLÜK, DÜĞÜRCÜK, DÜNÜRLÜK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ARŞİDÜK, BOZÜYÜK, BÜKÜLME, BÜKÜLÜŞ, BÜKÜMLÜ, BÜKÜNLÜ, BÜKÜNME, BÜKÜNTÜ, BÜYÜKÇE, BÜYÜKSÜ, BÜZÜŞÜK, ÇÜRÜKLÜ, DÖRTLÜK, DÜDÜKÇÜ, DÜDÜKLÜ, GÖNÇLÜK, GÖZÜKME, GRANDÜK, GÜLÜCÜK, HÖDÜKÇE, HÜKÜMLÜ, İÇBÜKEY, KARABÜK, KILÜKAL, KÖPÜKLÜ, KÖRÜKÇÜ, KÖRÜKLÜ, KÖTÜLÜK, KÜÇÜCÜK, KÜÇÜKÇE, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BÖNLÜK, BÖRTÜK, BÜKLÜK, BÜKLÜM, BÜKMEK, BÜKÜCÜ, BÜKÜLÜ, ÇÖLLÜK, ÇÖPLÜK, DÜĞMÜK, DÜKLÜK, DÜMBÜK, DÜZLÜK, GOLLÜK, GÖLCÜK, GÖYNÜK, GÖZLÜK, GÜÇLÜK, GÜLLÜK, GÜMRÜK, GÜNLÜK, GÜRLÜK, GÜZLÜK, HÖLLÜK, HÜKMEN, HÜRLÜK, KÖKÇÜK, KÖSNÜK, KÖYLÜK, KÜKÜRT, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BEDÜK, BÖLÜK, BÜKEN, BÜKME, BÜKÜK, BÜKÜM, BÜKÜN, BÜKÜŞ, BÜYÜK, BÜZÜK, CÜCÜK, ÇÖKÜK, ÇÖZÜK, ÇÜRÜK, DÖKÜK, DÜDÜK, DÜŞÜK, GÖLÜK, GÖMÜK, GÖYÜK, GÜCÜK, GÜDÜK, GÜLÜK, HÖDÜK, HÖYÜK, HÜKMİ, HÜKÜM, HÜYÜK, KADÜK, KÖLÜK, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

LÜKS, NÜKS, ÖRÜK, TRÜK, ÜMÜK, BÜKÜ, DÜKE, ECÜK, EDÜK, EGÜK, ENÜK, ERÜK, ESÜK, EŞÜK, İMÜK, İNÜK, İTÜK, KÜKE, KÜKİ, KÜKÜ, NÜKA, ONÜK, ÖCÜK, ÖÇÜK, ÖDÜK, ÖLÜK, ÖMÜK, ÖNÜK, ÖŞÜK, ÖTÜK, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

BÜK, DÜK, LÜK, YÜK, CÜK, ÇÜK, PÜK, TÜK, ÜKE

2 harfli kelimeler

ÜK

Bazı kelimelerin anlamları

ÜK

Yük. Yatak, yorgan yığını. Yatak yığını. (Boğaz Susuz Kars).

MÜKAFATLANDIRMAK

Ödüllendirmek.

OKSİDOREDÜKTAZLAR

Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen herhangi bir enzim sınıfı. Dehidrojenazlar, katalazlar, oksidazlar, redüktazlar, peroksidazlar gibi. Oksidasyon redüksiyon enzimleri.

RİBONÜKLEOPROTEİN

RNA ve proteinden oluşan herhangi bir bileşik.

MÜKEMMELLEŞTİRMEK

Mükemmel duruma getirmek.

BÜYÜKÇİFTLİKKÖYÜ

Rize şehri, İyidere belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

MÜKEMMELLEŞEBİLME

Mükemmelleşebilmek işi.

KARŞITGÖRÜŞLÜLÜK

Bir görüş, kanı, tutum, davranış ya da eyleme karşı olma ya da karşı çıkma.

ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ

Özellikle genç sürgünlerden özsu emen ve gelişme çağını tükürüğümsü bir salgı yığını içerisinde geçiren, sıçrayıcı eşkanatlılar familyası.

MÜKEMMELİYETÇİLİK

Mükemmeliyetçi olma durumu. Hayatta en önemli amacın ahlaki olgunluğa erişmek olduğunu savunan kuram.

SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ

Kırşehir ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

BÜYÜKKONAKGÖRMEZ

Ankara şehrinde, Haymana ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

DARIYERİYÜRÜKLER

Düzce şehrinde, Kaynaşlı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

KÜÇÜKSARIKAYALAR

Kırıkkale ilinde, Bahşili belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

MÜKEMMELLEŞTİRME

Mükemmelleştirmek durumu.

KÜÇÜKKONAKGÖRMEZ

Ankara ili, Haymana ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

  -   -   -  

Anlamında ÜK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÜK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

ADACIK

Küçük ada.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

AFSUNCULUK

Büyücülük.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

AÇMAZ

Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. İçinden zor çıkılır durum.

ADAKLAMAK

Küçük çocuk yürümeye başlamak.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ADİLİK

Bayağılık, düşüklük, aşağılık.

AFYONLAMAK

Afyon vererek uyuşturmak, uyutmak. Birini telkin yoluyla doğru düşünmesini önleyerek zararlı bir yola sürüklemek.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

AÇIKGÖZLÜK

Açıkgözlülük.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

ABRA

Dara. Angarya, yük. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. Denge.

AÇAN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük