İçinde ÖZE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "öze" olan, toplam 299 tane kelime bulunuyor. İçerisinde öze bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu öze ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında öze olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

ÖZELLEŞTİREBİLMEK

16 harfli kelimeler

ÖZELLEŞTİREBİLME

15 harfli kelimeler

GÖZETLEYEBİLMEK, ÖZEKSELLEŞTİRİM, ÖZEKSİZLEŞTİRİM, ÖZELLEŞTİRİLMEK

14 harfli kelimeler

GÖZETLEYİCİLİK, ÖZERKLEŞTİRMEK, GÖZETLEMECİLİK, GÖZETLEYEBİLME, ÖZELLEŞTİRİLME, ÖZENDİREBİLMEK, ÖZETLEYEBİLMEK

13 harfli kelimeler

GÖZENEKSİZLİK, ÖZELLEŞTİRMEK, ÖZERKLEŞTİRME, ÇÖZELENDÜRMEK, GÖZETLEÇBİLİM, ÖZEKLENDİRMEK, ÖZENDİREBİLME, ÖZETLEYEBİLME

12 harfli kelimeler

GÖZENEKLİLİK, ÖZELLEŞTİRME, BİRGÖZELİLER, GÖZENEKÖLÇER, GÖZETEBİLMEK, ÖZEÇÖZÜMLEME, ÖZENDİRİLMEK

11 harfli kelimeler

GÖZETİCİLİK, GÖZETLENMEK, GÖZETLETMEK, GÖZETLEYİCİ, GÖZETMENLİK, GÖZETTİRMEK, ÖZENTİCİLİK, ÖZERKLEŞMEK, BASIGÖZETİR, GÖZERLENMEK, GÖZETDEMEYH, GÖZETEBİLME, KIRKGÖZELER, ÖZEKDIŞILIK, ÖZEKKAÇLAMA, ÖZENDİRİLME

10 harfli kelimeler

GÖZENEKSİZ, GÖZETİLMEK, GÖZETLEMEK, ÖZELLEŞMEK, ÖZENDİRMEK, ÖZENGENLİK, ÖZENSİZLİK, ÖZERKLEŞME, ÖZETLENMEK, BONCUKGÖZE, ÇÖZEBİLMEK, GÖZEGİRMEK, GÖZELLEMEK, GÖZERLEMEK, GÖZETDEMEK, GÖZETLENİŞ, GÖZETLENME, GÖZETLETME, GÖZETLEYİŞ, GÖZETTİRME, ÖZELEŞTİRİ, ÖZELLİKSİZ, ÜSTÖZEKKAÇ, YENİÖZERLİ

9 harfli kelimeler

GÖZENEKLİ, GÖZETİLME, GÖZETLEME, ÖZELLEŞME, ÖZELLİKLE, ÖZENDİRME, ÖZENİLMEK, ÖZENTİSİZ, ÖZETLEMEK, ÖZETLENME, ÖZEZERLİK, ARDIÇGÖZE, ARIGÖZERİ, AŞAĞIGÖZE, BUZLUGÖZE, ÇÖZEBİLME, ÇÖZELEMEK, DEMİRGÖZE, DERİNGÖZE, DUMLUGÖZE, ERKEKÖZEK, GANCIÖZEK, GIZILÖZEN, GÖZELCENE, GÖZELEMEG, GÖZELEMEK, GÖZELLEME, GÖZERTEPE, GÜMÜŞGÖZE, KIZILÖZEN, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

BUZÇÖZER, GÖZETİCİ, GÖZETMEK, GÖZETMEN, ÖZENİLME, ÖZENTİCİ, ÖZENTİLİ, ÖZERKLİK, ÖZETLEME, AKÇAGÖZE, ÇÖZEKMEK, ÇÖZELMEK, ÇÖZENEYH, ÇÖZETMEK, DANAGÖZE, DAŞGÖZEL, DAŞGÖZER, DURUGÖZE, GÖZEBANA, GÖZEBAŞI, GÖZEDİCİ, GÖZEHMEG, GÖZEKAYA, GÖZELCEM, GÖZELEME, GÖZENERK, GÖZENMEK, GÖZERİMİ, GÖZERMEK, GÖZETIEÇ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ÇÖZELTİ, GÖZEMEK, GÖZENEK, GÖZETİM, GÖZETİŞ, GÖZETME, ÖZELLİK, ÖZENGEN, ÖZENMEK, ÖZENSİZ, ALTÖZEK, BAĞGÖZE, BALGÖZE, BAŞGÖZE, BEŞGÖZE, BİNGÖZE, GÖZECİK, GÖZEGİR, GÖZEGÖL, GÖZEĞİR, GÖZELEK, GÖZELER, GÖZELİM, GÖZENDE, GÖZENTE, GÖZENTİ, GÖZEREK, GÜLGÖZE, GÜLÖZER, GÜNGÖZE, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

GÖZELİ, GÖZEME, GÖZENE, GÖZEVİ, ÖZELİK, ÖZEMEK, ÖZENİŞ, ÖZENLİ, ÖZENME, ÖZENTİ, ÖZEZER, GÖĞÖZE, GÖZEBİ, GÖZECE, GÖZEDE, GÖZENİ, GÖZENÜ, KÖZEGÜ, KÖZERE, ÖZEBEK, ÖZEHET, ÖZEKAN, ÖZEKES, ÖZEKLİ, ÖZELGE, ÖZELTİ, ÖZEMEÇ, ÖZEMÜK, ÖZENAY, ÖZENCE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

GÖZER, ÖZEME, ÖZENÇ, ÖZENİ, ÖZERK, SÖZEL, TÖZEL, ÇÖZEK, ÇÖZEN, ÇÖZER, GÖZEK, GÖZEL, GÖZEM, GÖZEN, GÖZET, HÖZEK, HÖZEN, KÖZER, KRÖZE, ÖZEBE, ÖZELE, ÖZENE, ÖZERİ, ÖZEYH, SÖZEN, SÖZER

4 harfli kelimeler

GÖZE, ÖZEK, ÖZEL, ÖZEN, ÖZET, ÖZER

3 harfli kelimeler

ÖZE

Bazı kelimelerin anlamları

ÖZE

Özgü.

ÖZENDİREBİLMEK

Özendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖZELLEŞTİRMEK

Bir şeyi özel duruma getirmek veya özel olarak kullanmak, kamulaştırmak karşıtı. Kamu malını satarak özel duruma getirmek.

ÖZELLEŞTİREBİLMEK

Özelleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÖZETLEYİCİLİK

Gözetleyicinin yaptığı iş, dikizcilik, erketecilik.

GÖZETLEYEBİLME

Gözetleyebilmek işi dikizleyebilme.

GÖZETLEYEBİLMEK

Gözetleme imkânı veya olasılığı bulunmak, dikizleyebilmek.

ÖZELLEŞTİRİLMEK

Özelleştirme işi yapılmak.

ÖZERKLEŞTİRMEK

Özerk duruma getirmek, özerklik vermek.

GÖZETLEMECİLİK

Soyunan ya da cinsel ilişkide bulunan insanları gözetleyerek cinsel doygunluk sağlama.

GÖZENEKSİZLİK

Gözeneksiz olma durumu.

ÖZEKSELLEŞTİRİM

Bir ülkede nüfusun, ekonomik ve toplumsal etkinliklerin, ekin kuruluşlarının tek bir özekte toplanma eğiliminin yaratılması ve güçlendirilmesi yönünde benimsenen dizgeli yönelti.

ÖZELLEŞTİREBİLME

Özelleştirebilmek işi.

ÖZELLEŞTİRİLME

Özelleştirilmek işi.

ÖZETLEYEBİLMEK

Özetleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖZEKSİZLEŞTİRİM

Nüfusun, işleyim ve tecim, etlkinliklerinin, ekin kuruluşlarının, yığılmış bulundukları özeğin dışında yerleşmelerini amaçlayan ve bunu özendiren dizgeli yönelti. bk. işleyimsel özeksizleştirim. Kişilerin, bir kentin özeğinden çevresindeki kesimlere ya da yörekentlere göçüp yerleşmeleri.

  -   -   -  

Anlamında ÖZE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖZE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKGÖZLÜLÜK

Açıkgöz olanın durumu. Açıkgöze yakışacak davranış.

AJURLU

Her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulunan, gözenekli.

AÇINSAMAK

Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek.

ADİ

Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan. Bayağı. Aşağılık, alçak.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

AKIŞKANLIK

Akışkan olma durumu. Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite. Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar, likidite.

AKAMBER

Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan elde edilen katı, güzel kokulu reçine.

AĞIZ

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

AHAR

Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılmış olan özel bir karışım.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

AJUR

Delikli örgü, gözenek.

AKIŞKAN

Akış özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal.

AKIŞMALI

Akışma özelliği olan.

AKIŞMASIZ

Akışma özelliği olmayan.

AHALİ

Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Bir yerde toplanan kalabalık.

AÇIKTAN

Bir yerin uzağından. Ayrıca, ek olarak. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.

AKICILIK

Akıcı olma durumu. Söz, yazı ve anlatımın akıcı olma özelliği, selaset.

AKASMA

Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen, sarmaşık özelliği gösteren bir bitki, yaban asması, orman sarmaşığı, meryemana asması (Clematis vitalba).

AKICI

Akma özelliği olan. Kesintisiz. Kolay anlaşılabilen, okunabilen, anlamca açık (anlatım), selis.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük