İçinde ÖRS geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "örs" olan, toplam 85 tane kelime bulunuyor. İçerisinde örs bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu örs ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında örs olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ANTRENÖRSÜZLÜK

12 harfli kelimeler

KÖRSÜDÜMBEĞİ, TENEKECİÖRSÜ

11 harfli kelimeler

ANTRENÖRSÜZ, HOPARLÖRSÜZ, KÖRSEKLEMEK, ÖRSENHOPURU, YUVARLAKÖRS

10 harfli kelimeler

ÖRSELENMEK, GÖRSTEDMEK, KÖRSELEMEK, KÖRSENİMEK, KÖRSÜLEMEK, KÖRSÜLTMEK, ÖRSENLEMEK, SAKALLIÖRS, TÖRSELEMEK

9 harfli kelimeler

ÖRSELEMEK, ÖRSELENİŞ, ÖRSELENME, ÖRSELEYİŞ, PÖRSÜKLÜK, GÖRSEDMEK, GÖRSELLİK, GÖRSETMEK, HÖRSETMEK, KÖRSELMEK, KÖRSÜLMEK, ÖĞÖRSEMEK, ÖRSKÜTÜĞÜ, PÖRSÜTMEK, ŞARJÖRSÜZ, TÖRSLEMEK

8 harfli kelimeler

ÖRSELEME, PÖRSÜMEK, BOĞÖRSEK, GÖRSELER, GÖRSEMEK, HÖRSEMEK, KABAKÖRS, KÖRSEMÇİ, KÖRSEMEK, KÖRSEPEK, KÖRSERÇE, KÖRSIÇAN, KÖRSÜMEK, KÜÇÜKÖRS, PÖRSÜTME, TÖRSENGİ, YASSIÖRS

7 harfli kelimeler

PÖRSÜME, KARAÖRS, KÖRSEĞİ, KÖRSENG, KÖRSENİ, KÖRSENK, KÖRSMEK, ÖRSELLİ, ÖRSEMBE, ÖRSEMEK, YANÖRSÜ

6 harfli kelimeler

GÖRSEL, GÖRSEV, GÖRSÜZ, KÖRSEK, KÖRSEN, KÖRSÜK, ÖRSKAN, ÖRSKÖY, ÖRSTED, PÖRSÜK

5 harfli kelimeler

GÖRSE, GÖRSÜ, KÖRSU, KÖRSÜ, ÖRSAN, ÖRSAY, ÖRSEK, ÖRSEL, ÖRSÜN, PÖRSÜ

4 harfli kelimeler

KÖRS, ÖRSE, ÖRSÜ

3 harfli kelimeler

ÖRS

Bazı kelimelerin anlamları

ÖRS

Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç. Üzerine çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı gereci.

KÖRSÜLEMEK

Yüzüstü bırakmak.

ANTRENÖRSÜZ

Çalıştırıcısız.

KÖRSENİMEK

Ateş ya da ışık yavaş yavaş sönmeye yüz tutmak.

TENEKECİÖRSÜ

Tenekelerdeki eğrilikleri düzeltmekte kullanılan kısa uçlu kazmaya benzeyen araç. (Aksaray Niğde).

ÖRSELENMEK

Örseleme işine konu olmak.

YUVARLAKÖRS

Yuvarlak başlı kalaycı örsü. (Yalvaç Isparta).

KÖRSEKLEMEK

Şaşırmak.

KÖRSÜDÜMBEĞİ

Yeni dikilmiş olan asma çubuğunun üzerine yığılan toprak. (Arslandoğmuş Şarkikaraağaç Isparta).

GÖRSTEDMEK

Göstermek, bk.görsetmek.

ANTRENÖRSÜZLÜK

Çalıştırıcısızlık.

KÖRSELEMEK

Yoğurmak, çiğnemek.

KÖRSÜLTMEK

Bir işi derleyip toparlamak, işi derleyip toparlayarak kolaylaştırmak.

HOPARLÖRSÜZ

Hoparlörü olmayan.

ÖRSENLEMEK

İvecenlik etmek.

ÖRSENHOPURU

Kahramanmaraş ilinde, Türkoğlu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında ÖRS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖRS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PÖRSÜME

Pörsümek işi, porsuma.

DESEN

Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılmış olan çizim. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir etme. Desen yapma sanatı.

PÖRSÜKLÜK

Pörsük olma durumu.

ÖRSELENİŞ

Örselenme işi.

DİRİLMEK

Güçlenip canlanmak. Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek. Öldüğü sanılan şey canlanmak. Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek. Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek.

HIRPALAMAK

Örselemek. Dövmek. İtip kakmak, azarlamak veya yıpratmak.

ODYOVİZÜEL

Görsel-işitsel.

MINCIKLAMAK

Örseleyecek veya biçimini bozacak gibi ellemek, sıkıştırmak.

PORSUMAK

Pörsümek.

FAÇUNA

Halatın örselenecek yerine tel veya sicimle yapılmış olan sargı.

ÖRSELEYİŞ

Örseleme işi.

GÖRÜNTÜ

Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet. Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal. Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme. Manzara. Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.

DİRİ

Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörsümemiş. Güçlü, zinde.

ÖRSELENME

Örselenmek işi. Travma.

ÖRSELEME

Örselemek işi.

SOĞULMAK

Suyu veya sütü çekilerek pörsümek. Irmak, kuyu, pınar vb. yerlerde su çekilip yok olmak.

SALKIMAK

Gevşeyip sarkmak, pörsümek.

PORSUMA

Pörsüme.

DİRİLEŞMEK

Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek.

PORSUK

Sansargillerden, su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan, ot ve etle beslenen, pis kokulu, memeli bir hayvan (Meles). Pörsümüş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük