İçinde ÖR geçen 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ör" olan 9 harfli toplam 387 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde ör bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu ör ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ör olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖRNEKSEME

Örneksemek işi. Bir kelime veya ek örnek tutularak başka kelime ve eklerin yaratılması, kıyas, analoji.

KÖRSELMEK

Ateş ya da ışık yavaş yavaş sönmeye yüz tutmak.

DÖRTGİDEN

Dört taraf: Köyün dört gidenini pırlandım ineği bulamadım.

BOZPÖRTME

Yahni.

İNHİBİTÖR

Engelleyici.

GELİNÖREN

Denizli şehri, Çal belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kastamonu şehri, Akkaya nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

MEDİYATÖR

Reseptörle efektörü bağlayan sinir hücresi. Metabolik bir yolu etkileyen herhangi bir enzim ya da hormon.

İNKÜBATÖR

Kuluçkalık. Etüv. Kuluçka makinesi.

KARAÇÖREK

Çörekotu.

GÖRELİLİK

Var olabilmek veya belirlenebilmek için bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, bağıntılılık, izafilik, izafiyet.

MODÜLATÖR

Allosterik bir enzimin allosterik veya regülatör bölgesine bağlanarak enzimin etkinliğinin değişmesine neden olan bir metabolit, effektör.

GÖRÜŞMECİ

Görüşme yapan kimse.

TÖREBİLİM

Ahlak ilke ve sorunlarını inceleyen, insan davranışlarını "doğruluk-yanlışlık" ve "iyilik-kötülük" gibi değer yargıları bakımından çözümleyen bilim dalı. Yarar, iyi, kötü ve benzerleri ile ilgili sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşmaya çabalamaya değer olup, hangi davranışın iyi olduğu, neyin yaşama anlam kazandırdığı gibi soruları kendine konu edinen inceleme dalı. Törenin özünü, ortaya çıkışını ve gelişimini, töresel ölçüleri ve bunların tarihsel özelliğini belirleyen yasaları inceleyen kuramsal çalışma, bk. aktöre toplumbilimi.

REFLEKTÖR

Yansıtıcı.

ÖNGÖRÜLME

Öngörülmek işi.

ÇOBANBÖRE

Üzerine kırmızı biber ile tuz dökülüp ıslatılmış ekmek, (inönü Eskişehir).

YUMUKÖREN

Çankırı ilinde, Kurşunlu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

GÜNEYÖREN

Bartın kenti, Ulus ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BÖRTÜRMEK

Az haşlamak.

GÖRÜŞÜLEN

Bir görüşmede kendileriyle karşılıklı konuşularak bilgi alınan birey ya da birim. bk. yanıtlayıcı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük