İçinde ÖR geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ör" olan 16 harfli toplam 17 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde ör bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu ör ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ör olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YÖRESELLEŞTİRMEK

Yöresel duruma getirmek.

AŞAĞIKIZILCAÖREN

Karabük ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

GÖREVLENDİRİLMEK

Görev verilmek, tavzif edilmek.

ÇADIRLIKÖRMEHMET

Kırşehir şehri, Kaman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SAKARIKARACAÖREN

Eskişehir şehri, Alpu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

RADİKULONÖROPATİ

Sinir kökü ve omurga siniri hastalığı.

BÜYÜKKONAKGÖRMEZ

Ankara şehrinde, Haymana ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

KARŞITGÖRÜŞLÜLÜK

Bir görüş, kanı, tutum, davranış ya da eyleme karşı olma ya da karşı çıkma.

PROPRİYORESEPTÖR

Kas, tendon ve benzeri iç bölgelerde iç uyartılara duyarlı alıcılar.

ÖRGÜTLENDİRİLMEK

Örgütlendirme işi yapılmak, teşkilatlandırılmak.

GÖRÜNTÜLEYEBİLME

Görüntüleyebilmek işi.

BONKÖRLEŞEBİLMEK

Bonkörleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KÜÇÜKKONAKGÖRMEZ

Ankara ili, Haymana ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

NÖROFİBROMATOZİS

Vücudun çeşitli bölgelerinde özellikle deri sinirleri üzerinde çok sayıda nörofibrom oluşmasıyla belirgin, kalıtsal nitelik gösteren hastalık, von Recklinghausen hastalığı.

KERTMEKARACAÖREN

Sivas ilinde, Ulaş ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

YUKARIKARACAÖREN

Sinop ili, Durağan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük