İçinde ÖLÇER geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ölçer" olan, toplam 122 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ölçer bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ölçer ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ölçer olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

GİDERGENLİKÖLÇER

15 harfli kelimeler

BULANIKLIKÖLÇER, İLETKENLİKÖLÇER, POTANSİYELÖLÇER, REAKTİFLİKÖLÇER

14 harfli kelimeler

YÜKSEKLİKÖLÇER, IŞIKLILIKÖLÇER, KÜÇÜKAKIMÖLÇER, PARLAKLIKÖLÇER, YÜKSEKISIÖLÇER

13 harfli kelimeler

AYDINLIKÖLÇER, DERİNLİKÖLÇER, GENLEŞMEÖLÇER, SICAKLIKÖLÇER, YOĞUNLUKÖLÇER, SAKKAROZÖLÇER, AKMAZLIKÖLÇER, DUYARLIKÖLÇER, ELEKTRİKÖLÇER, İÇBASINÇÖLÇER, İZLEYİCİÖLÇER, KALINLIKÖLÇER, MIKNATISÖLÇER, MİNİAKIMÖLÇER, MİNİIŞIMÖLÇER, TİTREŞİMÖLÇER, YANSITIMÖLÇER

12 harfli kelimeler

AÇIKLIKÖLÇER, GERİLİMÖLÇER, GİRİŞİMÖLÇER, GEÇİRİMÖLÇER, GÖRÜNGEÖLÇER, GÖZENEKÖLÇER, KARALIKÖLÇER, KIRILIMÖLÇER, SALINIMÖLÇER, SERTLİKÖLÇER, SOĞURUMÖLÇER, UZAKLIKÖLÇER

11 harfli kelimeler

AKINTIÖLÇER, BASINÇÖLÇER, ÇAPRAZÖLÇER, IŞINIMÖLÇER, KUVVETÖLÇER, RÜZGARÖLÇER, YAĞMURÖLÇER, ALKALİÖLÇER, DEPREMÖLÇER, DİRENÇÖLÇER, GÜNERKÖLÇER, GÜRLÜKÖLÇER, İÇERİKÖLÇER, İŞİTİMÖLÇER, TOPLUMÖLÇER, YANSIMÖLÇER

10 harfli kelimeler

ALKOLÖLÇER, AMPERÖLÇER, DALGAÖLÇER, DUYUMÖLÇER, GRİZUÖLÇER, POLARÖLÇER, SOĞUMÖLÇER, YAĞIŞÖLÇER, YANIŞÖLÇER, YUVARÖLÇER, ÇEKİMÖLÇER, ALKALÖLÇER, ÇEKİŞÖLÇER, ÇIKTIÖLÇER, DEVİRÖLÇER, DONÜŞÖLÇER, DÜŞEYÖLÇER, DÜZEYÖLÇER, GİRİMÖLÇER, GÖLGEÖLÇER, LÜMENÖLÇER, OYLUMÖLÇER, ÖLÇERLEMEK, TARİHÖLÇER, YÜZEYÖLÇER

9 harfli kelimeler

AKIMÖLÇER, ASİTÖLÇER, AZOTÖLÇER, BASIÖLÇER, EĞİMÖLÇER, IŞIKÖLÇER, IŞINÖLÇER, İVMEÖLÇER, KLORÖLÇER, OZONÖLÇER, RENKÖLÇER, SIVIÖLÇER, SÜREÖLÇER, ŞIRAÖLÇER, TAYFÖLÇER, AKIŞÖLÇER, ALANÖLÇER, EVREÖLÇER, ISILÖLÇER, IŞILÖLÇER, İZGEÖLÇER, LÜKSÖLÇER, MİNİÖLÇER, ODAKÖLÇER, ÖLÇERALAN, UCAYÖLÇER

8 harfli kelimeler

AÇIÖLÇER, GAZÖLÇER, HIZÖLÇER, ISIÖLÇER, NEMÖLÇER, ÖLÇERMEK, SÜTÖLÇER, YAĞÖLÇER, YELÖLÇER, AKIÖLÇER, DOZÖLÇER, SESÖLÇER

7 harfli kelimeler

ÖLÇERME, SUÖLÇER

6 harfli kelimeler

KÖLÇER

5 harfli kelimeler

ÖLÇER

Bazı kelimelerin anlamları

ÖLÇER

Ateşi karıştıracak demir kol.

AYDINLIKÖLÇER

Birim zamanda bir yüzeyin birim alanına düşen ışık enerjisini ölçmekte kullanılan aygıt, lüksmetre.

GİDERGENLİKÖLÇER

Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt.

YÜKSEKISIÖLÇER

Işık, ışınım ve ısılçilft ile, elektrik direncinin özelliklerinden yararlanarak yüksek sıcaklık ölçen aygıt.

REAKTİFLİKÖLÇER

Bir nükleer reaktörün reaktifliğini, bir ya da birkaç bulucu yardımıyla belirlemeye yarayan elektronik ölçüm düzeni.

SICAKLIKÖLÇER

Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye, göstermeye yarayan araç, derece, termometre.

YOĞUNLUKÖLÇER

Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre.

İLETKENLİKÖLÇER

Elektriksel iletkenliği ölçen ve ölçeğinde iletkenliği ohm biriminde gösteren aygıt.

BULANIKLIKÖLÇER

Katı asıltı dizgelerinde, bağıl ışık geçirimini ölçerek asıltı derişimini ya da yüzey alanını belirleyen aygıt.

KÜÇÜKAKIMÖLÇER

Küçük akım yeğinliğini ölçen aygıt.

POTANSİYELÖLÇER

Bir devreden akım geçmeyen durumda iki uç arasındaki potansiyel ayrımını ölçen ve ölçeğinde potansiyeli volt biriminde gösteren aygıt.

YÜKSEKLİKÖLÇER

Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt, altimetre.

GENLEŞMEÖLÇER

Isınan sıvıların görünür genleşme katsayılarını belirleyen araç, dilatometre.

DERİNLİKÖLÇER

Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre.

IŞIKLILIKÖLÇER

Işıklılıkları ölçmeye yarayan aygıt.

PARLAKLIKÖLÇER

Yansımanın düzgün ve yayınık bölümlerinin fonksiyonu olarak parlaklığı belirleyen aygıt.

  -   -   -  

Anlamında ÖLÇER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖLÇER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALTİMETRE

Yükseklikölçer.

FOTOMETRE

lşıkölçer.

AKIMÖLÇER

Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.

ALKALİMETRE

Alkaliölçer.

BOLOMETRE

Işınımölçer.

BATİMETRE

Derinlikölçer.

BASINÇÖLÇER

Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre.

DİLATOMETRE

Genleşmeölçer.

AKSELEROMETRE

İvmeölçer.

AMPERÖLÇER

Akımölçer.

AZOTOMETRE

Azotölçer.

DANSİMETRE

Yoğunlukölçer.

BAROMETRE

Basınçölçer.

ASİDİMETRE

Asitölçer.

ANEMOMETRE

Yelölçer.

DİZYEM

Sıcaklıkölçerde santigradın onda biri.

DİNAMOMETRE

Kuvvetölçer.

DERECE

Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Başarı gösterme. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer.

AMPERMETRE

Akımölçer.

AREOMETRE

Sıvıölçer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük