İçinde ÖLÇER geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ölçer" olan, toplam 122 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ölçer bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ölçer ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ölçer olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

GİDERGENLİKÖLÇER

15 harfli kelimeler

BULANIKLIKÖLÇER, İLETKENLİKÖLÇER, POTANSİYELÖLÇER, REAKTİFLİKÖLÇER

14 harfli kelimeler

YÜKSEKLİKÖLÇER, IŞIKLILIKÖLÇER, KÜÇÜKAKIMÖLÇER, PARLAKLIKÖLÇER, YÜKSEKISIÖLÇER

13 harfli kelimeler

AYDINLIKÖLÇER, DERİNLİKÖLÇER, GENLEŞMEÖLÇER, SICAKLIKÖLÇER, YOĞUNLUKÖLÇER, SAKKAROZÖLÇER, AKMAZLIKÖLÇER, DUYARLIKÖLÇER, ELEKTRİKÖLÇER, İÇBASINÇÖLÇER, İZLEYİCİÖLÇER, KALINLIKÖLÇER, MIKNATISÖLÇER, MİNİAKIMÖLÇER, MİNİIŞIMÖLÇER, TİTREŞİMÖLÇER, YANSITIMÖLÇER

12 harfli kelimeler

AÇIKLIKÖLÇER, GERİLİMÖLÇER, GİRİŞİMÖLÇER, GEÇİRİMÖLÇER, GÖRÜNGEÖLÇER, GÖZENEKÖLÇER, KARALIKÖLÇER, KIRILIMÖLÇER, SALINIMÖLÇER, SERTLİKÖLÇER, SOĞURUMÖLÇER, UZAKLIKÖLÇER

11 harfli kelimeler

AKINTIÖLÇER, BASINÇÖLÇER, ÇAPRAZÖLÇER, IŞINIMÖLÇER, KUVVETÖLÇER, RÜZGARÖLÇER, YAĞMURÖLÇER, ALKALİÖLÇER, DEPREMÖLÇER, DİRENÇÖLÇER, GÜNERKÖLÇER, GÜRLÜKÖLÇER, İÇERİKÖLÇER, İŞİTİMÖLÇER, TOPLUMÖLÇER, YANSIMÖLÇER

10 harfli kelimeler

ALKOLÖLÇER, AMPERÖLÇER, DALGAÖLÇER, DUYUMÖLÇER, GRİZUÖLÇER, POLARÖLÇER, SOĞUMÖLÇER, YAĞIŞÖLÇER, YANIŞÖLÇER, YUVARÖLÇER, ÇEKİMÖLÇER, ALKALÖLÇER, ÇEKİŞÖLÇER, ÇIKTIÖLÇER, DEVİRÖLÇER, DONÜŞÖLÇER, DÜŞEYÖLÇER, DÜZEYÖLÇER, GİRİMÖLÇER, GÖLGEÖLÇER, LÜMENÖLÇER, OYLUMÖLÇER, ÖLÇERLEMEK, TARİHÖLÇER, YÜZEYÖLÇER

9 harfli kelimeler

AKIMÖLÇER, ASİTÖLÇER, AZOTÖLÇER, BASIÖLÇER, EĞİMÖLÇER, IŞIKÖLÇER, IŞINÖLÇER, İVMEÖLÇER, KLORÖLÇER, OZONÖLÇER, RENKÖLÇER, SIVIÖLÇER, SÜREÖLÇER, ŞIRAÖLÇER, TAYFÖLÇER, AKIŞÖLÇER, ALANÖLÇER, EVREÖLÇER, ISILÖLÇER, IŞILÖLÇER, İZGEÖLÇER, LÜKSÖLÇER, MİNİÖLÇER, ODAKÖLÇER, ÖLÇERALAN, UCAYÖLÇER

8 harfli kelimeler

AÇIÖLÇER, GAZÖLÇER, HIZÖLÇER, ISIÖLÇER, NEMÖLÇER, ÖLÇERMEK, SÜTÖLÇER, YAĞÖLÇER, YELÖLÇER, AKIÖLÇER, DOZÖLÇER, SESÖLÇER

7 harfli kelimeler

ÖLÇERME, SUÖLÇER

6 harfli kelimeler

KÖLÇER

5 harfli kelimeler

ÖLÇER

Bazı kelimelerin anlamları

ÖLÇER

Ateşi karıştıracak demir kol.

GİDERGENLİKÖLÇER

Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt.

KÜÇÜKAKIMÖLÇER

Küçük akım yeğinliğini ölçen aygıt.

YÜKSEKISIÖLÇER

Işık, ışınım ve ısılçilft ile, elektrik direncinin özelliklerinden yararlanarak yüksek sıcaklık ölçen aygıt.

YÜKSEKLİKÖLÇER

Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt, altimetre.

REAKTİFLİKÖLÇER

Bir nükleer reaktörün reaktifliğini, bir ya da birkaç bulucu yardımıyla belirlemeye yarayan elektronik ölçüm düzeni.

DERİNLİKÖLÇER

Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre.

YOĞUNLUKÖLÇER

Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre.

BULANIKLIKÖLÇER

Katı asıltı dizgelerinde, bağıl ışık geçirimini ölçerek asıltı derişimini ya da yüzey alanını belirleyen aygıt.

İLETKENLİKÖLÇER

Elektriksel iletkenliği ölçen ve ölçeğinde iletkenliği ohm biriminde gösteren aygıt.

POTANSİYELÖLÇER

Bir devreden akım geçmeyen durumda iki uç arasındaki potansiyel ayrımını ölçen ve ölçeğinde potansiyeli volt biriminde gösteren aygıt.

PARLAKLIKÖLÇER

Yansımanın düzgün ve yayınık bölümlerinin fonksiyonu olarak parlaklığı belirleyen aygıt.

SICAKLIKÖLÇER

Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye, göstermeye yarayan araç, derece, termometre.

AYDINLIKÖLÇER

Birim zamanda bir yüzeyin birim alanına düşen ışık enerjisini ölçmekte kullanılan aygıt, lüksmetre.

IŞIKLILIKÖLÇER

Işıklılıkları ölçmeye yarayan aygıt.

GENLEŞMEÖLÇER

Isınan sıvıların görünür genleşme katsayılarını belirleyen araç, dilatometre.

  -   -   -  

Anlamında ÖLÇER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖLÇER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DERECE

Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Başarı gösterme. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer.

FOTOMETRE

lşıkölçer.

AZOTOMETRE

Azotölçer.

AMPERÖLÇER

Akımölçer.

AKSELEROMETRE

İvmeölçer.

DANSİMETRE

Yoğunlukölçer.

ALTİMETRE

Yükseklikölçer.

DİLATOMETRE

Genleşmeölçer.

AKIMÖLÇER

Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.

BATİMETRE

Derinlikölçer.

ASİDİMETRE

Asitölçer.

BASINÇÖLÇER

Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre.

DİNAMOMETRE

Kuvvetölçer.

AMPERMETRE

Akımölçer.

ANEMOMETRE

Yelölçer.

BOLOMETRE

Işınımölçer.

BAROMETRE

Basınçölçer.

AREOMETRE

Sıvıölçer.

DİZYEM

Sıcaklıkölçerde santigradın onda biri.

ALKALİMETRE

Alkaliölçer.