İçinde ÖÇ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "öç" olan, toplam 144 tane kelime bulunuyor. İçerisinde öç bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu öç ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında öç olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

GÖÇMENLEŞTİRMEK

14 harfli kelimeler

GÖÇMENLEŞTİRME

13 harfli kelimeler

GÖÇKÜNDEMİRCİ

12 harfli kelimeler

GÖÇEBELEŞMEK, GÖÇMENLEŞMEK, YUKARIGÖÇMEZ

11 harfli kelimeler

GÖÇEBELEŞME, GÖÇMENLEŞME, AŞAĞIGÖÇMEZ, GİZLENPÖÇÜK, KÖÇEKLİOĞLU, YUKARIGÖÇEK

10 harfli kelimeler

GÖÇÜRÜLMEK, KÖYGÖÇÜREN, GÖÇERKONAR, KONARGÖÇER, AŞAĞIGÖÇEK, GÖÇEBİLMEK, GÖÇEMENLİK, GÖÇERUŞAĞI, GÖÇTÜGÜZEL, GÖÇÜMETMEK, KÖYKÖÇEMEN, ÖÇBELENMEK, YERGÖÇMESİ

9 harfli kelimeler

GÖÇEBELİK, GÖÇERTMEK, GÖÇMENLİK, GÖÇÜRTMEK, GÖÇÜRÜLME, CÖÇLENMEK, GÖÇEBİLME, GÖÇEREVLİ, GÖÇESKİSİ, GÖÇMEZLER, GÖREGÖÇEN, HAMAKÖÇEK, KARAGÖÇER, KARAKÖÇEK, KÖÇEKKÖMÜ, LÖÇLEŞMEK, PÖÇELEMEK, ÜRÜMKÖÇEK

8 harfli kelimeler

GÖÇERMEK, GÖÇERTME, GÖÇÜRMEK, GÖÇÜRTME, GÖÇÜRÜCÜ, KÖÇEKLİK, ÖÇLENMEK, GÖÇBEYLİ, GÖÇERLER, GÖÇERLİK, GÖÇGÜNCÜ, KÖÇDEMEK, KÖÇEYMEK, KÖÇÜRMEK

7 harfli kelimeler

GÖÇELGE, GÖÇERME, GÖÇÜRME, GÖÇÜŞME, KÖÇEKÇE, ÖÇLENME, ÇÖLÖÇÖŞ, GÖÇBEYİ, GÖÇEBER, GÖÇENLİ, GÖÇERCİ, GÖÇEREV, GÖÇERGİ, GÖÇERİL, GÖÇERLİ, GÖÇERTİ, GÖÇÜKÖY, KÖÇEKÇİ, KÖÇEKLİ, ÖÇCETEN, ÖÇÜRMEK, ÖÇÜTMEK, PÖÇÜKCÜ, PÖÇÜKÇÜ, PÖÇÜKLÜ, RUHGÖÇÜ

6 harfli kelimeler

GÖÇEBE, GÖÇERİ, GÖÇKÜN, GÖÇMEK, GÖÇMEN, GÖÇÜCÜ, KAÇGÖÇ, GÖÇÇEK, GÖÇEVİ, GÖÇGÖÇ, GÖÇGÜN, GÖÇKÖY, GÖÇLER, GÖÇLÜK, GÖÇMAK, GÖÇMEL, GÖÇMEZ, İÇEGÖÇ, KÖÇERİ, KÖÇİYH, KÖÇMEK, ÖÇÜRLÜ, ÖÇÜRÜK, PÖÇÇÜK, PÖÇÜYH

5 harfli kelimeler

GÖÇER, GÖÇME, GÖÇÜM, GÖÇÜŞ, KÖÇEK, PÖÇÜK, BÖÇEN, CÖÇÜN, GÖÇEK, GÖÇEN, GÖÇÜD, GÖÇÜK, İÇGÖÇ, KÖÇÇE, KÖÇEN, KÖÇER, KÖÇÜN, ÖÇCEN, ÖÇMEK

4 harfli kelimeler

GÖÇÜ, ÖÇLÜ, BÖÇÜ, GÖÇE, GÖÇÖ, KÖÇE, KÖÇÜ, ÖÇBE, ÖÇÜK, PÖÇÜ

3 harfli kelimeler

GÖÇ, PÖÇ, BÖÇ, HÖÇ, KÖÇ, ÖÇÜ

2 harfli kelimeler

ÖÇ

Bazı kelimelerin anlamları

ÖÇ

Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam.

GÖÇEBELEŞME

Göçebeleşmek işi.

GÖÇERKONAR

Konargöçer.

KÖÇEKLİOĞLU

Yozgat kenti, Osmanpaşa nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

GÖÇKÜNDEMİRCİ

Bartın kenti, Amasra belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

GÖÇEBELEŞMEK

Göçebe durumuna gelmek.

GÖÇÜRÜLMEK

Göçürme işi yapılmak.

YUKARIGÖÇMEZ

Ağrı şehrinde, Patnos ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

GİZLENPÖÇÜK

Saklambaç.

GÖÇMENLEŞTİRMEK

Göçmen durumuna getirmek.

GÖÇMENLEŞMEK

Göçmen durumuna girmek.

YUKARIGÖÇEK

Balıkesir şehrinde, Yağcılar bucağına bağlı bir yer.

GÖÇMENLEŞTİRME

Göçmenleştirmek işi.

KÖYGÖÇÜREN

Üzeri zeytin yeşili veya kirli sarımsı yeşil renkli, sapı beyaz, üst kısmında derimsi bir halka ve dip kısmında belirgin çanakçık bulunan, meşe ve kayın ağaçlarının altında biten, en tehlikeli zehirli bir tür mantar, evcikkıran (Phalloides).

GÖÇMENLEŞME

Göçmenleşmek durumu.

AŞAĞIGÖÇMEZ

Ağrı ili, Patnos belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

  -   -   -  

Anlamında ÖÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİYARIGURBET

İş, eğitim vb. sebeplerle göç edilen yabancı yer.

BARHANA

Kafile, küçük kervan. Göç eşyası, ev eşyası.

EVCİKKIRAN

Köygöçüren.

ANAVAŞYA

Göçücü balıkların Akdeniz'den Karadeniz'e çıkması, katavaşya karşıtı.

GÖÇER

Göçebe.

BILDIRCIN

Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda eti için avlanan, etinden ve yumurtasından yararlanılan göçebe kuş (Coturnix).

ÇERGE

Derme çatma çadır, göçebe çadırı. Çingene çadırı. Otağ.

FOTOTAKSİ

Işığa göçüm.

FOTOTAKTİZM

Işığa göçüm.

GÖÇERİ

Sürekli yer değiştiren, göç etmekten hoşlanan.

FASIL

Bölüm, kısım, devre. Osmanlı ve Arap tiyatrosunda oyunun perde bölümü. Dönem, devre. Belli bir sürede yapılmış olan iş, karşılaşılan durum veya olay. Bütçede ayrı ayrı gösterilen bölümler. Orta oyununa başlamadan önce saz takımının çaldığı köçek havası ve curcuna. Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

ÇULLUK

Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı, göçmen bir kuş, bekas (Scolopax rusticola).

BEDEVİ

Çölde, çadırda yaşayan göçebe. Böyle bir hayat sürdüren kimse. Bedevilik tarikatından olan derviş.

BUĞDAYCIL

Bataklık yerlerde, patates, pancar tarlalarında yaşayan göçücü bir kuş (Luscinia svecica cyanecula).

GÖÇEBELİK

Göçebe olma durumu, göçerlik. Bir toplumsal birliğin, yaşamak için gerekli kaynakları elde edebilmek üzere düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğinde veya alışkanlığında olması.

GÖÇEBE

Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer, göçkün. Mevsimlere göre ülke veya yer değiştiren (hayvan).

GÖÇELGE

Göçülen yer.

AŞİRET

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak.

AKBAŞ

Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir tür yabani kuş, deniz kazı (Bemicla).

BAĞIRTLAK

Orta büyüklükte, eti sevilen bir cins göçebe ördek, bozkır tavuğu (Querquedula).