İçinde ÇIDA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "çıda" olan, toplam 8 tane kelime bulunuyor. İçerisinde çıda bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu çıda ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında çıda olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

MARÇIDAMAK

7 harfli kelimeler

ÇIDAMLI

6 harfli kelimeler

ÇIDAĞI

5 harfli kelimeler

ÇIDAM, ÇIDAK, ÇIDAL, ÇIDAR

4 harfli kelimeler

ÇIDA

Bazı kelimelerin anlamları

ÇIDA

Süngü, mızrak.

ÇIDAM

Sabır.

ÇIDAR

Hayvanların ön ayaklarını topuklarından birbirine bağlayan kayış veya ip. Çam ağacı.

ÇIDAL

Sabır.

ÇIDAMLI

Sabırlı.

ÇIDAK

Yaramaz, çevresine zarar veren kimse: Amma da çıdak adamsın.

MARÇIDAMAK

Ağız şapırdatarak yemek.

ÇIDAĞI

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).

  -   -   -  

Anlamında ÇIDA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇIDA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HEKSAMİTİOZİS

Hexamita cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon. Ekonomik açıdan en önemli tür hindilerde enfeksiyona neden olan ve sıklıkla ölümcül hastalık tablosu oluşturan Hexamita meleagridis'tir.

BAKIMDAN

Yönden, açıdan. Bakımdan, sebepten.

DRACUNCULİDAE

Sıklıkla insan ve evcil hayvanlarda parazitlenen ve medikal açıdan önemli Dracunculus cinsini içeren nematod ailesi.

RADYOSKOPİ

Bir organ veya cismin her türlü açıdan biçiminin ve hareketlerinin ışınlar altında incelenmesini sağlayan muayenesi.

CULİCİDAE

Diptera takımında, Nematocera alt takımında bulunan Anophelinae ve Culicinae gibi medikal açıdan önemli iki alt aileyi bünyesinde barındıran sivrisinek ailesi. Bu ailede bulunan Culex, Aedes ve Anopheles soyları önemli patojenlere vektörlük yapmaktadır.

DÜŞLEYİM

Olaylara düşlemli bir açıdan bakan imgelem kaynaklı yaklaşım.

KARIN

İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. Mide. Döl yatağı. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. İç, gönül, akıl, kafa.

ÖNEMLİ

Önemi olan, mühim, ehemmiyetli. Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik.

ANTROPOLOJİZM

İnsanı, doğanın en üstün ürünü olarak gören, insanın bütün temel özelliklerini doğal kökenine dayandırarak açıklayan ve insanı yalnızca materyalist ve biyolojik bir açıdan ele alıp doğanın bir parçası olarak değerlendiren felsefi görüş.

GÖKGÖRMEDİK

Açgözlü, obur: Bu çıdam gök görmediğin birisi. Görgüsüz, sonradan görme. Aptal.

ELMADANLIK

Odaların köşelerine alçıdan yapılan küçük raf.

DOKSANDAN

Kalenin yan direkleri ile yere koşut olan üst direği arasındaki 90 derecelik sol-sağ iki açıdan topun tümünün kaleye girmesi durumu.

YORUM

Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme. Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama. Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.

CULİCİNİ

Culicinae alt ailesinde bulunan Culex ve Culiseta gibi medikal açıdan önemli iki cinsi içeren sivrisinekler.

İZLENİMCİLİK

Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan, doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm. Sanat eserlerinin dış etkilerin içe yansıması, içte izler bırakması ve bu izlere dayanılarak yaratılması.

EDİL

Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayanlara verilen ad. Roma tiyatrosunda maddi manevi oyunları destekleyip koruyanlar. Oyunları denetleyip temsil tarihlerini ve daha başka kayıtları saptayanlar (bk. diadaskalia). Sinop ili, Boyabat ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

EKOPARAZİT

Sağlıklı bir konağı bulaştırabilen parazit. Ara konakçıda kendisine karşı bağışıklığın gelişmesini uyaran asalaklar.

ÖRTÜNMEK

Kendi üzerine bir şey örtmek. Kadın, dinî açıdan görünmesi sakıncalı olan yerlerini örtmek.

CULİCİNAE

Culicidae ailesinde bulunan Aedes, Culex ve Mansonia gibi medikal açıdan önemli türleri içeren sivrisinek alt ailesi.

GYRODACTYLUS

Yaşamlarını bir konakçıda tamamlayan, 5 mm büyüklüğe kadar olabilen, genel olarak genç evereleri olgun formlarına benzeyen bir trematot cinsi. Akvaryum balıklarının derisinde ve solungaçlarında yerleşen, enfekte hayvanlarda hiperaktivite ve öldürücü olabilen solunum yetmezliğine neden olan trematod cinsi.