İçinde ÇIĞI geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "çığı" olan, toplam 50 tane kelime bulunuyor. İçerisinde çığı bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu çığı ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında çığı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

YUKARIÇIĞILGAN

12 harfli kelimeler

ÇIĞIRTKANLIK, ÇIĞIRABİLMEK

11 harfli kelimeler

ÇIĞIRABİLME, ÇIĞIRDEŞMEK, ÇIĞIRTMALIK, ÇIĞITLANMAK

10 harfli kelimeler

ÇIĞIRTMACI, ÇIĞILATMAK, ÇIĞINDIRIK, ÇIĞIRDAMAK, ÇIĞIRIŞMAK, ÇIĞIŞLAMAK

9 harfli kelimeler

ÇIĞIRTKAN, ÇIĞIRTMAK, ÇIĞILAMAK, ÇIĞIRIMAK, ÇIĞIRTGAN, ÇIĞIRTMAÇ, ÇIĞIŞTAĞI, DİNKAÇIĞI

8 harfli kelimeler

ÇIĞIRMAK, ÇIĞIRTMA, AÇIĞIRAK, ÇIĞILLIK, ÇIĞILTMA, ÇIĞIRDIK, ÇIĞIRDIM, ÇIĞIRGAN, ÇIĞIRMAH, ÇIĞIRNIK, ÇIĞIŞTAK, SUKAÇIĞI

7 harfli kelimeler

ÇIĞILTI, ÇIĞIRIŞ, ÇIĞIRMA, ÇIĞIRTI, AKÇIĞIR, ÇIĞILIH, ÇIĞIRLI, ÇIĞIŞIK, ÇIĞIŞTI

6 harfli kelimeler

ÇIĞIRT

5 harfli kelimeler

ÇIĞIR, ÇIĞIL, ÇIĞIM, ÇIĞIN, ÇIĞIT, ÇIĞIZ

4 harfli kelimeler

ÇIĞI

Bazı kelimelerin anlamları

ÇIĞI

Pencere kafesi. Anne. Hediye paketi. Düdük yapılan kamış: Bu çığı çok güzel düdük olur. Karlı yerlerde kürekle açılan yol. Kazan ve tavaların üstünü örtmek için uygun boy ve çaptaki kamış ya da değneklerin yanyana bağlanmaları ile yapılmış örtü. (Gönenköy Isparta).

ÇIĞIRDAMAK

Ses çıkarmak. Pekmez ve yoğurt ekşiyip kabarmak, köpüklenmek.

ÇIĞILATMAK

Çağırttırmak.

ÇIĞIRIŞMAK

Çağırışmak.

ÇIĞIRTKANLIK

Çığırtkanın yaptığı iş.

ÇIĞIRABİLMEK

Çığırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇIĞINDIRIK

Sinirli, yağsız et.

ÇIĞIRTKAN

Çağırtkan. Bir olayı, bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kimse. Çıkarı olduğu için birini övüp koruyan kimse.

ÇIĞIRABİLME

Çığırabilmek işi.

YUKARIÇIĞILGAN

Erzurum ili, Karayazı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ÇIĞIRTMAK

Çağırtmak.

ÇIĞITLANMAK

Çillenmek.

ÇIĞIŞLAMAK

Su hafif akmak.

ÇIĞIRDEŞMEK

Kavga, gürültü etmek: Çığırdeşmeden hoşlanmam. İnatlaşmak: Keçiler çığırdeştiler.

ÇIĞIRTMACI

Çığırtma çalan kimse.

ÇIĞIRTMALIK

Aracıya sonuçlandırdığı işlem gereğiyle verilen ödenek.

  -   -   -  

Anlamında ÇIĞI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇIĞI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GELECEKÇİLİK

İtalyan şairi Marinetti'nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebî kuralları yıkma amacını güden ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, fütüristlik, fütürizm.

ÇAĞIRTKAN

Ötüşüyle kendi türünden olan kuşların çevresine toplanması için avcıların yararlandığı kuş, çığırtkan.

BALÇIKLI

Balçığı olan.

ATONAL

Yeni bir bestecilik çığırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluşturulan (beste).

ÇIĞIRTMA

Çığırtmak işi. Basit, küçük, nefesli bir çalgı.

ÇIĞIR

Çığın kar üzerinde açtığı iz. İz. Patika. Yeni bir biçim, yöntem veya yol.

GERÇEKÇİLİK

Gerçekçi tutum ve davranış, realizm, realistlik. Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm, realistlik. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm, realistlik.

ÇAY

Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık (Thea chinensis). Müzikli toplantı. Bu yaprağın demlenmesiyle elde edilen güzel kokulu ve sarımtırak kırmızı renkli içecek. Çeşitli bitkilerin yaprak veya çiçeklerinin demlenmesiyle elde edilen bir içecek türü. Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı. Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri. Konukların içecek ve börek, pasta vb. yiyeceklerle ağırlandığı toplantı.

GARDENYA

Kök boyasıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Gardenia). Bu ağaççığın güzel kokulu çiçeği.

FINDIK

Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun genel olarak Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen, boyu 6-7 metre, yaygın tepeli bir ağaççık (Corylus avellana). Bu ağaççığın sert bir kabuk içinde bulunan yağlı, nişastalı ürünü. Hileli zar.

FUNDAGİLLER

Fundalar takımından, bayağı funda veya süpürge çalısı, açelya, yaban mersini, koca yemiş gibi çoğu her zaman yeşil birçok çalı ve ağaççığı içine alan bir bitki familyası.

ÇOPRA

Kayalıklarda yaşayan, iri bıyıklı bir tatlı su balığı. Sık çalılık veya sazlık. Balık kılçığı.

CIVIMAK

Cıvık duruma gelmek. Bir iş çığırından çıkmak. Saygısızca davranışta bulunmak.

AL

Kanın rengi, kızıl, kırmızı. Dorunun açığı, kızıla çalan at donu. Aldatma, düzen, tuzak, hile. Yüze sürülen pembe düzgün, allık. Bu renkte olan (at). Alüminyum elementinin simgesi. Bu renkte olan.

ÇIĞIRIŞ

Çığırma işi.

DADACILIK

Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı başkaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm. 1916'da dil ve estetik kurallarını tanımayan, kelimelerin anlamlarına değer vermeyen, anlatımda başıboş ve alabildiğine çağrışımlara dayanan bir yol izleyen, bile bile kapalılığa sapan bir çığır, Dadaizm.

AZITMAK

Azgın duruma getirmek. Bitki çok uzamak. Çığırından çıkmak veya çıkarmak, ölçüyü kaçırmak.

ARTÇI

Geçmiş bir sanat veya edebiyat çığırını sürdüren sanatçı veya hareket. Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar, öncü karşıtı. Arkadan gelen, sonra olan, öncü karşıtı.

ÇIĞIRMA

Çığırmak işi.

ÇIĞIRTI

Çığırma sesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük