İçinde ÇÜM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "çüm" olan, toplam 74 tane kelime bulunuyor. İçerisinde çüm bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu çüm ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında çüm olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

15 harfli kelimeler

BULANIKLIKÖLÇÜM, ÖLÇÜMLEYEBİLMEK, İLETKENLİKÖLÇÜM, POTANSİYELÖLÇÜM

14 harfli kelimeler

ÖLÇÜMLEYEBİLME, DUYARLIKÖLÇÜMÜ, YOĞUNLUKÖLÇÜMÜ

13 harfli kelimeler

SICAKLIKÖLÇÜM, AKMAZLIKÖIÇÜM

12 harfli kelimeler

KIRILIMÖLÇÜM

11 harfli kelimeler

KÜÇÜMSENMEK, HÖRÇÜMLEMEK, BASINÇÖLÇÜM, ÖLÇÜMLENMEK

10 harfli kelimeler

GEÇİMÖLÇÜM, GÖÇÜMETMEK, RENKÖLÇÜMÜ, DİZİLÖLÇÜM, TAYFÖLÇÜMÜ, IŞIKÖLÇÜMÜ, ALKOLÖLÇÜM, ÖLÇÜMLEMEK, KÜÇÜMSEYİŞ, KÜÇÜMSENME, KÜÇÜMSEMEK, KÜÇÜMENCİK

9 harfli kelimeler

ISINÖLÇÜM, ISILÖLÇÜM, IŞILÖLÇÜM, IŞIMÖLÇÜM, GÖKÖLÇÜMÜ, İZGEÖLÇÜM, KÜMEÖLÇÜM, ODAKÖLÇÜM, YÜZÖLÇÜMÜ, KÜÇÜMSEME, ÖLÇÜMLEME, ASİTÖLÇÜM, RENKÖLÇÜM, RUHÖLÇÜMÜ, UCAYÖLÇÜM

8 harfli kelimeler

ÇÜMTİLLİ, BAZÖLÇÜM, ÜLÇÜMLÜK, ISIÖLÇÜM, ÇÜMBÜZÜK, HÖKÇÜMEK, GÖPÇÜMEK, PÜLÇÜMEK, PÖRÇÜMEK, NEMÖLÇÜM, ÇÜMENLİK

7 harfli kelimeler

GEÇÜMEK, KÜÇÜMEN, ÖLÇÜMLÜ, ÇEMÇÜME

6 harfli kelimeler

ÇÜMCÜK, ÇÜMBÜL, ÇÜMBÜŞ, PÜRÇÜM, ÇÜMMEK

5 harfli kelimeler

ÇÜMEK, ÇÜMÇE, ÇÜMEN, GÖÇÜM, ÇÜÇÜM, ÇÜMÜK, ÖLÇÜM, ÇÜMÜŞ

4 harfli kelimeler

ÇÜMÜ, ÇÜMA, ÜÇÜM

3 harfli kelimeler

ÇÜM

Bazı kelimelerin anlamları

ÇÜM

Fide.

ÖLÇÜMLENMEK

Tasarlanmak. Heveslenmek, niyet etmek, hazırlanmak, kakışmak.

ÖLÇÜMLEYEBİLMEK

Ölçümleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KÜÇÜMSENMEK

Küçümseme işi yapılmak.

İLETKENLİKÖLÇÜM

Elektrolit çözeltilerinin iletkenliklerini ölçerek çeşitli yollardan özdek niceliğini belirleme.

BULANIKLIKÖLÇÜM

Bir sıvıda, asılı bulunan taneciklerin niteliğini, ışık geçiriminin sıvıdaki katıların niceliğiyle değişmesine dayanarak belirleme.

YOĞUNLUKÖLÇÜMÜ

Alıcıdaki ışıklamanın, basım ışığının, açındırma işlemlerinin denetlemesinde yararlanmak üzere, görüntünün yoğunluğunu ölçme işi.

ÖLÇÜMLEYEBİLME

Ölçümleyebilmek işi.

BASINÇÖLÇÜM

Açık hava basınç ölçülerini değerlendiren etkinlikler.

HÖRÇÜMLEMEK

Usta işini iyi yapamamak.

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

Isıtılan özdeklerin ağırlık değişimlerini saptayarak evre geçişlerini, bileşik oluşum ya da bozunumlarını belirleme yöntemi.

POTANSİYELÖLÇÜM

Özdek niceliği, denge durganı değerlik gibi büyüklüklerin belirlenmesi amacıyla, bir elektrot potansiyelinin ya da eşdeğerleyim sırasında potansiyel değişiminin ölçümü.

SICAKLIKÖLÇÜM

Sıcaklık derecesini ölçme yöntemleri. Dizge, özdek ve olayların sıcaklıklarını ölçme yöntemleri.

AKMAZLIKÖIÇÜM

Sıvıların akmazlıkları ile bileşimleri ve başka fiziksel özellikleri arasındaki bağıntıları araştırma yöntemleri.

KIRILIMÖLÇÜM

Özdeklerin kırılım indislerinin belirlenmesi.

DUYARLIKÖLÇÜMÜ

Belirli bir duyarkatta, ışıklama ile yoğunluk arasındaki bağı kesinlikle saptama, duyarkatın ışıktan etkilenme ve açındırma sırasındaki tepkisini ölçme bilimi.

  -   -   -  

Anlamında ÇÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GÜRUH

Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, derinti, sürü.

FOTOTAKTİZM

Işığa göçüm.

ALAYLI

Erlikten yetişmiş, askerî okullarda okumadan başarı gösterip rütbe alan ve yükselen subay. Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mektepli karşıtı. Gösterişli, görkemli, debdebeli. Alay edici, küçümseyici, müstehzi.

BABALIK

Baba olma durumu. Üvey baba. Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü. Kaynata.

AKILLI

Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz.

EKVATOR

Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir birim. Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı.

BASINÇ

Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik.

FOTOTAKSİ

Işığa göçüm.

GEOMETRİ

Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

ADAMCIK

Kendisine acınılan kimse. Yerilen, küçümsenen kimse.

ALAYCI

Alay etme huyu olan (kimse), müstehzi. Alay eden, küçümseyen (tutum).

ALAY

Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Hayvan topluluğu. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.

GÖSTERGE

Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.

APTAL

Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü.

FOTOMETRİ

Işık ölçümü.

BUNMAK

Beğenmemek, azımsamak, küçümsemek.

BAĞINTI

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Görelik. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.

BATİMETRİ

Derinlik ölçümü.

ALAN

Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Yüz ölçümü. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.

GAZOMETRİ

Gaz ölçümü.