İÇERİKÖLÇER Nedir?

İÇERİKÖLÇER kelimesi ilk harfi İ ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında i sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi ç , üçüncü harfi e , dördüncü harfi r , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi ö , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi ç , onuncu harfi e , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı i sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İÇERİKÖLÇER anlamı

İyonlaştırıcı ışınım kaynağı içeren ve bir maddede bulunan element miktarını belirlemeye yarayan ölçüm aygıtı.

İÇERİKÖLÇER hakkında bilgiler

İÇERİKÖLÇER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük