Sonu İÇ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 229 adet kelime bulunmaktadır. Sonu iç ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında iç olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde iç olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

MÜTEHEYYİÇ, DEDELKİLİÇ, DÜRTLENGİÇ, İSKİTERGİÇ, KUZUKERPİÇ

9 harfli kelimeler

BİZLENGİÇ, BİLDİRBİÇ, BÜZLENGİÇ, DİĞLENBİÇ, GERDENGİÇ, GİLDİRGİÇ, GİRLENGİÇ, GİZLENGİÇ, LEYLİNGİÇ, MELLENGİÇ, MERLENGİÇ, PİZLENGİÇ, PÜZLENGİÇ, SEKTEKKİÇ, SİNLENBİÇ

8 harfli kelimeler

BAYRAMİÇ, MÜHEYYİÇ, MÜNDEMİÇ, MÜNDERİÇ, MÜREVVİÇ, AKKERPİÇ, ARPAMBİÇ, BELENGİÇ, BİSLEYİÇ, BİŞİRGİÇ, DELENGİÇ, DERDERİÇ, DİŞENGİÇ, DİTTİMİÇ, ERLENGİÇ, GERDELİÇ, GERDEVİÇ, GEZERGİÇ, KÖRÇEPİÇ, KÜTKERİÇ, MANDELİÇ, MELENGİÇ, MENDERİÇ, MENENGİÇ, MENFERİÇ, MİNKİRİÇ, PİŞİRGİÇ, SÜNÜKLİÇ, SÜRTÜGİÇ, ULUMERİÇ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

BİGADİÇ, ÇAREVİÇ, DOMANİÇ, SANDVİÇ, AKMERİÇ, BEDELİÇ, BOZANİÇ, DOMALİÇ, EVREYİÇ, GELEMİÇ, GEREBİÇ, GEREVİÇ, GÖMENİÇ, İSGELİÇ, İSKELİÇ, İSMARİÇ, İSTİRİÇ, KEDERİÇ, KEREBİÇ, KESEBİÇ, MAHARİÇ, NİGERİÇ, NİREGİÇ, OTURGİÇ, SAHARİÇ, SAHORİÇ, SOHARİÇ

6 harfli kelimeler

BİLGİÇ, DELGİÇ, GELMİÇ, KERPİÇ, SETLİÇ, SİLGİÇ, SİVRİÇ, TEDRİÇ, TEHYİÇ, TERVİÇ, AZİKİÇ, BİPBİÇ, BİZGİÇ, CİZGİÇ, ÇİZGİÇ, DİLMİÇ, DİNGİÇ, GEZGİÇ, GİRGİÇ, GİZGİÇ, GOÇGİÇ, HİNGİÇ, İSTRİÇ, KAHLİÇ, KAHNİÇ, KANGİÇ, KAPLİÇ, KELMİÇ, KELPİÇ, KERTİÇ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ÇEBİÇ, ÇEKİÇ, ÇEMİÇ, EZGİÇ, HALİÇ, HARİÇ, MERİÇ, MÜZİÇ, NESİÇ, PEÇİÇ, PİLİÇ, RAYİÇ, ANDİÇ, BADİÇ, BARİÇ, BEHİÇ, BİLİÇ, BİNİÇ, BOCİÇ, BODİÇ, CEBİÇ, ÇELİÇ, ÇEPİÇ, ÇÖKİÇ, DİBİÇ, DOBİÇ, DUDİÇ, EĞRİÇ, ENGİÇ, FALİÇ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

BRİÇ, EĞİÇ, EVİÇ, İLİÇ, EBİÇ, EGİÇ, ELİÇ, ENİÇ, EPİÇ, ERİÇ, İDİÇ, İĞİÇ, İKİÇ, İMİÇ, İNİÇ

3 harfli kelimeler

HİÇ, PİÇ, BİÇ, GİÇ, KİÇ, MİÇ, TİÇ

2 harfli kelimeler

İÇ

Bazı kelimelerin anlamları

İÇ

Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı. Muhteva. Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm. Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta. Mide, bağırsak, karın. Ten ile dış giysiler arası. Oyuk şeylerin boşluğu. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri. Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan.

İSKİTERGİÇ

Harika.

GİZLENGİÇ

Bayramlarda ve belli günlerde giyilen güzel elbise. Geyik boynuzundan yapılan, çarık dikmeye yarayan, sivri iki çatalı olan araç.

BİZLENGİÇ

Ucu çivili değnek.

KUZUKERPİÇ

Duvar yapımında kullanılan küçük boyutlu ve dikdörtgen biçimli bir kerpiç fürü. (Yenikent Aksaray Niğde).

BÜZLENGİÇ

Değnek ucuna geçirilen madeni çivi.

DÜRTLENGİÇ

Üvendire.

MÜTEHEYYİÇ

Heyecanlı.

LEYLİNGİÇ

Bir çeşit dut.

GİRLENGİÇ

Topaç.

BİLDİRBİÇ

Birdirbir oyunu.

DİĞLENBİÇ

Yol üzerindeki dinlenme yeri.

GERDENGİÇ

Geçilemeyecek kadar sık çalılık.

DEDELKİLİÇ

Sapanda okun ucundaki deliğe geçirilerek boyunduruk ve sapanı birbirine bağlayan kayış halkaya geçirilen ağaç çivi.

MELLENGİÇ

Çitlembik.

GİLDİRGİÇ

Yassı taşlarla oynanan bir çeşit çocuk oyunu.

  -   -   -  

Anlamında İÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, tokgözlü karşıtı.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ABES

Gereksiz, yersiz, boş. Akla ve gerçeğe aykırı. Gereksiz bir biçimde.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ACIMASIZCA

Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük