İÇ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "" olan, toplam 256 adet kelime bulunmaktadır. iç ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu iç ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde iç olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

İÇSELLEŞTİRMEK, İÇBÜKEYİMSİLİK, İÇERİKLEŞTİRME, İÇTENLİKSİZLİK

13 harfli kelimeler

İÇSELLEŞTİRME, İÇBASINÇÖLÇER, İÇEBAKIŞÇILIK, İÇEYÖNELİKLİK, İÇYAPIŞKANLIK, İÇYAPİŞKANLIK

12 harfli kelimeler

İÇTİMAİYATÇI, İÇAYDINLATMA, İÇDEĞERBİÇİM, İÇGERÇEKLEME, İÇİNDENKOLLU, İÇTUTARLILIK

11 harfli kelimeler

İÇİNDEKİLER, İÇLENDİRMEK, İÇTENLİKSİZ, İÇTENSİZLİK, İÇASALAKLIK, İÇEDÖNÜKLÜK, İÇERDEKİLER, İÇEREBİLMEK, İÇERİKÖLÇER, İÇGİLLENMEK, İÇİLEBİLMEK, İÇİREBİLMEK, İÇKİLLENMEK, İÇMEZLEMMEK, İÇOĞLANLARI

10 harfli kelimeler

İÇTENLİKLE, İÇTENLİKLİ, İÇTİMAİYAT, İÇBÜKEYLİK, İÇBÜTÜNLÜK, İÇÇEVİRTİM, İÇDAVRANIŞ, İÇEKAPANIŞ, İÇEREBİLME, İÇERİÇUMRA, İÇERLENMEK, İÇİKSİNMEK, İÇİLEBİLME, İÇİLETİŞİM, İÇİREBİLME, İÇLENDİRME, İÇMİMARLIK, İÇTENCİLİK, İÇTİLENMEK, İÇÜKTÜRMEK

9 harfli kelimeler

İÇERLEMEK, İÇERLEYİŞ, İÇGÜDÜSEL, İÇİRİLMEK, İÇKİCİLİK, İÇDENETİR, İÇAĞALARI, İÇAYRILMA, İÇDAĞLAMA, İÇDEDELER, İÇDENETİM, İÇEBİLMEK, İÇELLİLİK, İÇERİBÜKÜ, İÇERİKSİZ, İÇERTİLER, İÇEVLİLİK, İÇGERİLİM, İÇİNDİRİM, İÇİNLEMEK, İÇİNNEMEG, İÇİVERMEK, İÇKATMASI, İÇLİKAVAL, İÇMEHTERİ, İÇRASMASI, İÇTUTUNUM

8 harfli kelimeler

İÇERİKLİ, İÇERLEME, İÇGÜDÜLÜ, İÇİCİLİK, İÇİRİLME, İÇİRTMEK, İÇKİNLİK, İÇLENMEK, İÇTENLİK, İÇTENSİZ, İÇAĞRISI, İÇASALAK, İÇBASINÇ, İÇEBAKIŞ, İÇEBİLME, İÇEDÖNÜK, İÇERİDEN, İÇGÜÇLER, İÇGÜMRÜK, İÇHAZİNE, İÇİGIZIL, İÇİLİŞKİ, İÇİMBİKE, İÇİRİKLİ, İÇİVERME, İÇKİTMEK, İÇLASTİK, İÇSELLİK, İÇYENİCE

7 harfli kelimeler

İÇBÜKEY, İÇERLEK, İÇERMEK, İÇİLMEK, İÇİMLİK, İÇİRMEK, İÇİRTME, İÇKİSİZ, İÇLENİŞ, İÇLENME, İÇLİLİK, İÇTİHAT, İÇTİMAİ, İÇTİNAP, İÇGÖREÇ, İÇAĞACI, İÇAĞASI, İÇBOĞAZ, İÇÇEVRE, İÇDÖNME, İÇDÜZEY, İÇERİLİ, İÇERİSU, İÇERLEG, İÇGEÇİT, İÇGİDİM, İÇGİLİK, İÇGİLLİ, İÇGÖRÜR, İÇHALKI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

İÇECEK, İÇERİK, İÇERME, İÇGÖRÜ, İÇGÜDÜ, İÇİLİŞ, İÇİLME, İÇİMLİ, İÇİNDE, İÇİRİK, İÇİRİŞ, İÇİRME, İÇKİCİ, İÇKİLİ, İÇMECE, İÇTEPİ, İÇTİMA, İÇYAĞI, İÇAÇAN, İÇAKAR, İÇATIM, İÇAVLU, İÇDERE, İÇEGÖÇ, İÇELİK, İÇELLİ, İÇERDA, İÇERİM, İÇERKE, İÇGİLİ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

İÇERİ, İÇİCİ, İÇKİN, İÇLEM, İÇLİK, İÇMEK, İÇREK, İÇSEL, İÇSİZ, İÇTEN, İÇADA, İÇEĞİ, İÇEĞÜ, İÇENÜ, İÇERE, İÇESİ, İÇGİL, İÇGÖÇ, İÇİNE, İÇKİL, İÇLEK, İÇLER, İÇLEV, İÇLÜK, İÇRAN, İÇRİK, İÇYER, İÇYÜZ

4 harfli kelimeler

İÇİM, İÇİN, İÇİŞ, İÇİT, İÇKİ, İÇLİ, İÇME, İÇRE, İÇAR, İÇCU, İÇEK, İÇEL, İÇER, İÇGE, İÇİK, İÇMA, İÇÖZ, İÇUN, İÇÜN

3 harfli kelimeler

İÇE, İÇİ

2 harfli kelimeler

İÇ

Bazı kelimelerin anlamları

İÇ

Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı. Muhteva. Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm. Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta. Mide, bağırsak, karın. Ten ile dış giysiler arası. Oyuk şeylerin boşluğu. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri. Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan.

İÇDEĞERBİÇİM

Bir dizideki değerlerden dizide bulunmayan ara değerlerin kestirimi. Bir işlevin bilmen iki değeri arasında kalan bir noktadaki değerini bulma işi.

İÇGERÇEKLEME

Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bk. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması.

İÇBASINÇÖLÇER

Bir aygıt ya da düzenek içindeki gaz ve sıvıların basıncını ölçen aygıt.

İÇEYÖNELİKLİK

Gerçeklerden kaçınarak imgesel olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri daha çok dileklerin yönetmesine bırakma durumu.

İÇAYDINLATMA

Araçların yolcu taşınan bölümlerini aydınlatan donatım ve bu bölümleri aydınlatma işi.

İÇSELLEŞTİRMEK

Özümsemek.

İÇEBAKIŞÇILIK

Ruhbilimde temel ve güvenilirliği olan tek yöntemin içebakış olduğunu savunan ruhbilim akımları.

İÇYAPIŞKANLIK

Sıvı ya da katı tanecikleri bir arada tutan kuvvet, erke.

İÇERİKLEŞTİRME

Başka bir kişinin ya da toplumun bilgi, inanç ve davranışlarını benimseyerek kendine mal etme.

İÇYAPİŞKANLIK

Cisimlerin molekülleri arasında, birbirlerini bir arada tutan çekim gücü.

İÇİNDENKOLLU

Bir ayakkabı türü. (Senirkent Isparta).

İÇBÜKEYİMSİLİK

İçbükeyimsi özeliğinin sağlanması, kuvazi içbükeylik.

İÇSELLEŞTİRME

İçselleştirmek işi.

İÇTİMAİYATÇI

Toplum bilimci.

İÇTENLİKSİZLİK

İçtenliksiz olma durumu, samimiyetsizlik.

  -   -   -  

Anlamında İÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, tokgözlü karşıtı.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABES

Gereksiz, yersiz, boş. Akla ve gerçeğe aykırı. Gereksiz bir biçimde.

ACIMASIZCA

Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük