HU ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "hu" olan, toplam 328 adet kelime bulunmaktadır. hu ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu hu ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde hu olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

HUYSUZLAŞIVERMEK

15 harfli kelimeler

HUYSUZLAŞIVERME

14 harfli kelimeler

HUDUTLANDIRMAK

13 harfli kelimeler

HUDUTLANDIRMA, HUMBARACIBAŞI

12 harfli kelimeler

HUYLANDIRMAK, HUYSUZLANMAK, HUYSUZLAŞMAK, HUDAVENDİGAR, HUNHARCASINA, HURMAYAPRAĞI, HUYSUKTURMAK

11 harfli kelimeler

HUDAYİNABİT, HUKUKSUZLUK, HUMBARAHANE, HUYLANDIRMA, HUYSUZLANIŞ, HUYSUZLANMA, HUYSUZLAŞMA, HUZURSUZLUK, HUDİKLENMEK, HUDUTSUZLUK, HULUSKARLIK, HUMEKTANLAR, HURMAKAYASI, HURUŞLANMAK, HUYSUKLAMAK, HUZULLANMAK

10 harfli kelimeler

HUKUKÇULUK, HURDACILIK, HUZURSUZCA, HURDALAMAH, HURDALAMAK, HURSANDİYE, HURSANTIYA, HURULDAMAK, HURUSİBİĞİ, HUSALANMAK, HUSUMETKAR

9 harfli kelimeler

HUMBARACI, HUNHARLIK, HURUFİLİK, HUSUSİYET, HUSUSUYLA, HUYLANMAK, HUYSUZLUK, HUBİLGANA, HUDAVERDİ, HUMBUCKER, HUMBURMAK, HUMSUZLUK, HUMZETMEK, HUNDARSIZ, HUNNAYICI, HUPKÜRMEK, HURMADARI, HURUÇÖREN, HUYLATMAH, HUYSUKMAK, HUYSUNMAK, HUYSUTMAK, HUZLANMAK, HUZURKENT

8 harfli kelimeler

HUDUTSUZ, HUKUKSAL, HUNHARCA, HURDAHAŞ, HURDALIK, HURMALIK, HUYLANIŞ, HUYLANMA, HUYSUZCA, HUZUREVİ, HUZURSUZ, HUDAVENT, HUDUTKÖY, HUĞLAMAK, HUKOYUNU, HUKUMDAR, HULAHULA, HULANMAK, HULESEYİ, HULEYLİM, HULUSKAR, HUMARBAZ, HUMARCIK, HUMSUMAK, HUNTUMUŞ, HURLAVUK, HURSUNLU, HURUNMAK, HUŞKURAN, HUYKURMA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

HUBUBAT, HUDUTLU, HUKUKÇU, HUKUKEN, HUMBARA, HUMMALI, HURDACI, HURUFAT, HURUŞAN, HUSUMET, HUŞUNET, HUZURLU, HUCESTE, HUGUMET, HULAMAK, HULKİYE, HULLİYH, HUMMİNG, HUMAYIN, HUMAYİN, HUMAYUN, HUMERUS, HUMORAL, HUNAMAZ, HUNNACI, HUPBEĞİ, HURAMAK, HURHURA, HURİCAN, HURİSEL, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

HUKUKİ, HUNHAR, HUNNAK, HUNRİZ, HURAFE, HURUFİ, HUSUSİ, HUYSUZ, HUANBA, HUBİRE, HUBYAR, HUDAYİ, HUDDEM, HUDEDE, HUĞMEK, HUĞTAŞ, HUKÇUR, HUKMEK, HUKŞAT, HULAGU, HULASA, HULEYH, HULHUL, HULİCE, HULİKİ, HULLİK, HULUCA, HULUSİ, HUMACA, HUMBAZ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

HUDUT, HUKUK, HULUL, HULUS, HUMAR, HUMMA, HUMOR, HUMUS, HURDA, HURMA, HURRA, HURUÇ, HUSUF, HUSUL, HUSUS, HUSYE, HUTBE, HUTUT, HUYLU, HUZUR, HUBAN, HUBZA, HUCUL, HUCUN, HUDAK, HUDDU, HUDUK, HUDUL, HUDUN, HUFTA, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

HUNİ, HURÇ, HURİ, HUŞU, HUBİ, HUCU, HUDU, HUĞU, HUHU, HUKU, HULA, HULD, HULK, HULU, HUMA, HUMI, HUNA, HUND, HUNK, HUNU, HURA, HURT, HURU, HUSA, HUSO, HUSU, HUTA, HUTO, HUTU, HUUK, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

HUĞ, HUN, HUŞ, HUY, HUÇ, HUG, HUL, HUM, HUR, HUS, HUT, HUV

2 harfli kelimeler

HU

Bazı kelimelerin anlamları

HU

"Neredesin, bana bak" anlamlarında, genellikle kadınlar tarafından kullanılan bir seslenme sözü. Tanrı. Dervişler arasında kullanılan bir seslenme sözü.

HUYSUZLANMAK

Huysuzluk etmek, huysuzca davranmak.

HUYSUZLAŞIVERME

Huysuzlaşıvermek durumu.

HUKUKSUZLUK

Hukuksuz olma durumu.

HUDUTLANDIRMAK

Sınırlandırmak, sınır çekmek.

HUDAYİNABİT

Kendiliğinden yetişen (bitki). Eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiş olan (kimse). Başıboş büyümüş (kimse).

HUMBARACIBAŞI

Humbara kullanan askerlerin başı, yöneticisi.

HUDAVENDİGAR

Amir, hâkim. Osmanlı Padişahı I. Murat'ın sanı.

HUMBARAHANE

Humbara yapılmış olan fabrika, kumbarahane. Humbaracı yetiştirmek amacıyla 1739'da açılan ilk Türk askerî okullarından biri.

HURMAYAPRAĞI

(Süsleme) Hurma yaprağı biçiminde bezeme örgesi.

HUYLANDIRMAK

Huylanmasına sebep olmak, huylanmasına yol açmak.

HUYSUKTURMAK

Huylandırmak, huy edindirmek.

HUNHARCASINA

Hunharca.

HUYSUZLAŞIVERMEK

Çabucak veya ansızın huysuzlaşmak.

HUDUTLANDIRMA

Hudutlandırmak işi.

HUYSUZLAŞMAK

Huysuz bir duruma gelmek.

  -   -   -  

Anlamında HU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACUZE

Huysuz, yaşlı kadın.

AKSİLİK

Terslik, zıtlık, karşıtlık. Bir işin yolunda gitmemesi durumu, elverişsizlik. İnatçılık, huysuzluk.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

AKSEDİR

Kaplaması mobilyacılıkta kullanılan, açık kahverengi öz odunlu olan bir ağaç (Thuya occidentalist).

AHLAK

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

ALAZA

Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb.

ABARTICI

Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

ALBASTI

Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden lohusanın tutulduğu ateşli hastalık, lohusa humması, albasma.

AKSİLENMEK

Aksileşmek, huysuzlanmak.

AKSİLEŞMEK

Huysuzlanmak, huysuzluk etmek, ters davranmak, inatçılık etmek.

AKALA

Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir tür pamuk.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

AĞIZSIZ

Ağzı olmayan. Yumuşak huylu, sessiz.

AKSİ

Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi. Uygun olmayan. İnatçı, hırçın, huysuz.

AHLAKSIZ

Ahlak kurallarına uymayan. Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz.

ALAYCI

Alay etme huyu olan (kimse), müstehzi. Alay eden, küçümseyen (tutum).

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

ADLİYE

Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük