HORZUMKESERLER Nedir?

HORZUMKESERLER kelimesi ilk harfi H ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında h sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi o , üçüncü harfi r , dördüncü harfi z , beşinci harfi u , altıncı harfi m , yedinci harfi k , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi e , onbirinci harfi r , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı h sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HORZUMKESERLER anlamı

Manisa şehrinde, Alaşehir ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HORZUMKESERLER hakkında bilgiler

HORZUMKESERLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük