HOROZİBİĞİGİLLER Nedir?

HOROZİBİĞİGİLLER kelimesi ilk harfi H ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında h sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi o , üçüncü harfi r , dördüncü harfi o , beşinci harfi z , altıncı harfi i , yedinci harfi b , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi ğ , onuncu harfi i , onbirinci harfi g , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı h sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HOROZİBİĞİGİLLER anlamı

Ispanaklar takımından, örneği horozibiği olan bitki familyası.

HOROZİBİĞİGİLLER hakkında bilgiler

HOROZİBİĞİGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük