HO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ho" olan, toplam 951 adet kelime bulunmaktadır. ho ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ho ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ho olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

HOROZİBİĞİGİLLER, HODGKİNHÜCRELERİ, HOLOPROZENSEFALİ, HOMOJENLEŞTİRİCİ, HOMOJENLEŞTİRMEK, HOMOPOLİSAKKARİT

15 harfli kelimeler

HOMOJENLEŞTİRME, HOROZBİNAGİLLER, HODKİNHASTALIĞI, HOSPİTALİZASYON

14 harfli kelimeler

HOMOSEKSÜELLİK, HOBANDANİŞMENT, HOLOEPİPELAJİK, HOMOJENİZASYON, HOMOSEKSÜELİTE, HORNERSENDROMU, HORZUMKESERLER

13 harfli kelimeler

HOLDİNGLEŞMEK, HOLORAHİŞİZİS, HOMOİYOSMOTİK, HOMOİYOZMOTİK, HOMOJENİZATÖR, HOMOJENLEŞMEK, HOPLATABİLMEK, HORZUMALAYAKA, HORZUMEMBELLİ, HORZUMSAZDERE, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, HOŞLANABİLMEK, HOŞLANMACILIK, HOVARDALAŞMAK, HOYDURUKLAMAK

12 harfli kelimeler

HOLDİNGLEŞME, HOLOTÜRİTLER, HOMOJENLEŞME, HOŞLAŞTIRMAK, HOŞNUTSUZLUK, HOVARDALAŞMA, HODİBİKLEMEK, HOLLİYHLEMEK, HOLOBAZİDYUM, HOLOMETABOLA, HOLOÖROHALİN, HOLOPLANKTON, HOMEOMORFİZM, HOPARIVERMEK, HOPLATABİLME, HORATALAŞMAK, HORÇUKLAŞMAK, HORİZONTALİS, HORMONOGENİK, HORMULLANMAK, HOROZAĞIRLIK, HOROZKURSAĞI, HORTUMLANMAK, HORTUMLATMAK, HOŞGÖRÜLÜLÜK, HOŞLANABİLME, HOŞLANDIRMAK, HOYTUKLANMAK

11 harfli kelimeler

HODANGİLLER, HOKKABAZLIK, HOMOSEKSÜEL, HOMURDANMAK, HOPARLÖRSÜZ, HOPLATILMAK, HOPURDATMAK, HOROZKARASI, HOROZLANMAK, HOROZLAŞMAK, HORTUMLULAR, HOŞGÖRÜRLÜK, HOŞLAŞTIRMA, HODULLANMAK, HOLDURHOLUZ, HOLEKLENMEK, HOLLİKLAMAH, HOLLİKLEMEK, HOLOENDEMİK, HOLOPELAJİK, HOLOSELÜLOZ, HOMEOSMATİK, HOMEOTERAPİ, HOMOGAMETİK, HOMPURUŞMAK, HONCUKLAMAK, HONÇAKLAMAK, HONÇİHLEMEK, HONGULDAMAK, HOPALLANMAK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

HOLLANDACA, HOLLANDALI, HOMOJENLİK, HOMURTUSUZ, HONDURASLI, HOPURDATMA, HOROZAYAĞI, HORULDAYIŞ, HOVARDALIK, HOBBULAMAK, HOBUÇLAMAH, HODUKLAMAK, HODULDAMAK, HODURANMAK, HOHURDAMAK, HOKURDAMAK, HOLİGANLIK, HOLLİLEMEK, HOLOBENTİK, HOLOTHYRUS, HOLUSLAMAK, HOMAHLAMAH, HOMAKLAMAK, HOMEODOMEN, HOMEOSTAZİ, HOMOBLASTİ, HOMOGLİKAN, HOMOJENİZE, HOMOLOTERM, HOMOPLASTİ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

HODBİNLİK, HODPESENT, HOMOTETİK, HOMURTULU, HOPLATMAK, HORLANMAK, HORNBLENT, HOROZBİNA, HOROZGÖZÜ, HOROZUMSU, HORTLAMAK, HORULDAMA, HOSTESLİK, HOŞGÖRÜCÜ, HOŞGÖRÜLÜ, HOŞLANMAK, HOŞLAŞMAK, HOŞNUTLUK, HOŞNUTSUZ, HOŞSOHBET, HOVARDACA, HOYRATLIK, HOBBANMAK, HOCABEYLİ, HOCAHACİP, HOCAHASAN, HOCAVAKIF, HODELEMEK, HODKAMLIK, HOFLANMAK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

HODBEHOT, HOHLAMAK, HOKKABAZ, HOLMİYUM, HOMOTETİ, HOPARLÖR, HOPLAMAK, HOPLATIŞ, HOPLATMA, HOPLAYIŞ, HOPPADAK, HOPPALIK, HORASANİ, HORLAMAK, HORLANIŞ, HORLANMA, HORLAYIŞ, HORTLAMA, HORTUMLU, HOŞAFLIK, HOŞKURAN, HOŞLANIŞ, HOŞLANMA, HOŞLAŞMA, HOYRATÇA, HOBBİŞLİ, HOBUÇMAK, HOCAOĞLU, HOCATMAN, HODALAMA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

HOCALAR, HOCALIK, HOHLAMA, HOLDİNG, HOLİGAN, HOLOSEN, HOMOJEN, HOMOLOG, HOMONİM, HOMURTU, HOPLAMA, HOPPACA, HOPPALA, HORANTA, HORASAN, HORLAMA, HORTLAK, HORULTU, HOŞGÖRÜ, HOTANTO, HOTOZLU, HOVARDA, HOSTİNG, HOBİRYA, HOCAALİ, HOCABEY, HOCACIK, HOCAKÖY, HOCALIH, HOÇAPUR, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

HODBİN, HORHOR, HORMON, HORTUM, HOSTES, HOŞBEŞ, HOŞHOŞ, HOŞLUK, HOŞNUT, HOYRAT, HOBBAK, HOBBAN, HOBİSİ, HOCALI, HOÇÇAK, HODALA, HODANA, HODDAK, HODDİK, HODDOZ, HODDUK, HODKAM, HODMAN, HODRUM, HODUMA, HODUNŞ, HOFMAK, HOGGUL, HOĞLUM, HOHAME, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

HODAN, HODRİ, HOKEY, HOKKA, HONAZ, HOPPA, HORON, HOROZ, HORST, HOŞAF, HOŞÇA, HOŞUR, HOTOZ, HOZAN, HOZAT, HOBAN, HOBBA, HOBEK, HOBUR, HOBUZ, HOCAR, HOÇAN, HOÇAŞ, HOÇKA, HOÇUK, HOÇUM, HOÇUR, HODAH, HODAK, HODAL, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

HOBİ, HOCA, HONA, HOPA, HORA, HOŞT, HOBU, HOCU, HODE, HODU, HOGU, HOHO, HOKE, HOKİ, HOKU, HOLA, HOLE, HOLİ, HOLO, HOLT, HOLU, HOMA, HOME, HOMO, HOMU, HONÇ, HONE, HONİ, HONT, HONU, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

HOL, HOP, HOR, HOŞ, HOA, HOC, HOÇ, HOD, HOĞ, HOJ, HOM, HON, HOT, HOV, HOY, HOZ

2 harfli kelimeler

HO

Bazı kelimelerin anlamları

HO

Şu, o. Ey. Öküze seslenme ünlemi. Hoş, aslında, sanki, bk. hom. 0, şu. Bir seslenme ünlemi: hey. Holmiyum elementinin simgesi.

HOMOJENLEŞTİRME

Bağdaşıklaştırma.

HODKİNHASTALIĞI

Lenfoid dokunun temel unsuru olan ilkel retikülüm hücrelerinden kök alan, insanlara özgü, özellikle boyun ve göğüs bölgesindeki lenf yumrularında gelişen kötücül bir tümöral hastalık. Hayvanlarda da Hodgkin hastalığı benzeri tümörlere rastlanır.

HOMOJENİZASYON

Bir organ ya da dokuyu çok ince parçalara parçalama tekniği. Yapı bakımından bütünlük kazandırma, tümüne aynı yapıyı verme. Homojenleştirme.

HOMOJENLEŞTİRİCİ

Yüksek basınç altında homojenleştirme işlemini yapan cihaz, homojenizatör.

HOROZBİNAGİLLER

Örnek hayvanı horozbina olan, kayalık deniz kıyılarında yaşayan kemikli balıklar familyası.

HOMOSEKSÜELİTE

Eşcinsellik.

HOBANDANİŞMENT

Bursa şehri, Harmancık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HOLOEPİPELAJİK

Devamlı olarak epipelajik tabakada yaşayan.

HOMOJENLEŞTİRMEK

Bağdaşıklaştırmak.

HODGKİNHÜCRELERİ

Sternberg dev hücreleri.

HOLOPROZENSEFALİ

Nöronal migrasyon anomalisi, beyin yarım kürelerinin deformiteleri ve özellikle koku soğanıyla traktuslarının yokluğuyla belirgin, merkezi sinir sisteminin bir gelişim bozukluğu.

HOMOSEKSÜELLİK

Eş cinsellik.

HOMOPOLİSAKKARİT

Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.

HOROZİBİĞİGİLLER

Ispanaklar takımından, örneği horozibiği olan bitki familyası.

HOSPİTALİZASYON

Hastayı tedavi için hastaneye yatırma.

  -   -   -  

Anlamında HO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

ANLAYIŞ

Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

ALIÇ

Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik dikeni, akdiken (Crataegus monogyna). Bu ağacın mayhoş yemişi.

ANLAYIŞSIZ

Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

ALÇALTI

Yüksekliği az olan alan. Küçük düşürme, hor görme.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AĞIRBAŞLI

Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı. Gösterişli. Değeri çok olan, ağır.

ANDROPOZ

Erkeklerde, er bezlerinin salgıladıkları hormon miktarının giderek eksilmesi sonucu cinsel gücün azalması, yaş dönümü.

ANLAYIŞSIZLIK

Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik. Hoşgörüsüzlük.

ARABESKÇİ

Arabesk müzik sanatçısı. Arabesk müzikten hoşlanan kimse.

AKIŞMA

Akışmak işi. Bir sıraya gelen ses, hece veya kelimelerin birbirleriyle uyuşarak kulağa hoş ve dile kolay gelen bir bütün oluşturması.

ALKOLLÜ

Alkolden yapılmış. Sarhoş, içki içmiş (kimse).

AMANSIZCA

Öldürücü bir durumda, acımasız olarak, amansızcasına. Hoşgörüsüz olarak, amansızcasına.

AMANSIZ

Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim, biaman.

ALENGİRLİ

Acayip, tuhaf. Hoş. Karmaşık.

AKKAVAK

Söğütgillerden, yapraklarının altı beyaz olan bir tür kavak, akçakavak, Hollanda kavağı (Populus alba).

ANIK

Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora).

ANLAYIŞLI

Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki. Hoşgörülü bir biçimde. Hoşgörülü.