HİYOVERTEBROTOMİ Nedir?

HİYOVERTEBROTOMİ kelimesi ilk harfi H ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında h sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi y , dördüncü harfi o , beşinci harfi v , altıncı harfi e , yedinci harfi r , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi r , onikinci harfi o , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı h sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİYOVERTEBROTOMİ anlamı

Atlarda hava keselerinin empiyemi, konkrementleri, tympanitis ve tümoral olgularında hava keselerinin (saccus aeropharus) operatif yöntemle açılması.

HİYOVERTEBROTOMİ hakkında bilgiler

HİYOVERTEBROTOMİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük