Sonu HİYET ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "hiyet" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu hiyet ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında hiyet olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde hiyet olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİYET

Çok zayıf kişi. Heyet.

MAHİYET

Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas. İçyüz.

SELEHİYET

Salahiyet.

ULUHİYET

Tanrılık sıfatı, Allahlık vasfı.

SALAHİYET

Yetki.

  -   -   -  

Anlamında HİYET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HİYET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÖZLÜK

Bir şeyin durumu, mahiyet. Kişi, zat.

SOĞUMLU

(Söz sanatı terimi) Hiç bir fazlalığı, hiç bir süsü olmıyan (söz). (SOĞUMLULUK, Münakkahiyet, Sobriété).

YETKİSİZ

Herhangi bir işte yetkisi olmayan, salahiyetsiz.

MAYET

Denize atılıp kıyıdan çekilen balık ağı. Maiyet. Maiyet (Domur köyü). Mahiyet.

İÇYÜZ

Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir (II), künh.

TANRILIK

Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, uluhiyet.

NELİK

Niçin. Ne işe yarar. Kim : Gelenler nelikti?. Zorluk, güçlük, sıkıntı. Ne diye, niçin?. Yaramaz, kötü: Bu adam pek nelik. Ne gerek. mâhiyyet. Keyfiyet, mahiyet.

YETKİ

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet.

DOMİNANS

Baskınlık. Allel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam veya kısmen göstermesi. Hâkimiyet, salahiyet, tahakküm, üstünlük, başatlık.

TANRISALLIK

Tanrısal olma durumu, uluhiyet.

YETKİLİ

Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Mezun.

YETKİSİZLİK

Yetkisiz olma durumu, salahiyetsizlik.