HİYET ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "hiyet" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. hiyet ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu hiyet ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde hiyet olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİYET

Çok zayıf kişi. Heyet.

  -   -   -  

Anlamında HİYET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HİYET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TANRILIK

Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, uluhiyet.

YETKİSİZLİK

Yetkisiz olma durumu, salahiyetsizlik.

YETKİSİZ

Herhangi bir işte yetkisi olmayan, salahiyetsiz.

ÖZLÜK

Bir şeyin durumu, mahiyet. Kişi, zat.

YETKİ

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet.

TANRISALLIK

Tanrısal olma durumu, uluhiyet.

YETKİLİ

Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Mezun.

SOĞUMLU

(Söz sanatı terimi) Hiç bir fazlalığı, hiç bir süsü olmıyan (söz). (SOĞUMLULUK, Münakkahiyet, Sobriété).

SELEHİYET

Salahiyet.

DOMİNANS

Baskınlık. Allel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam veya kısmen göstermesi. Hâkimiyet, salahiyet, tahakküm, üstünlük, başatlık.

NELİK

Niçin. Ne işe yarar. Kim : Gelenler nelikti?. Zorluk, güçlük, sıkıntı. Ne diye, niçin?. Yaramaz, kötü: Bu adam pek nelik. Ne gerek. mâhiyyet. Keyfiyet, mahiyet.

İÇYÜZ

Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir (II), künh.

MAYET

Denize atılıp kıyıdan çekilen balık ağı. Maiyet. Maiyet (Domur köyü). Mahiyet.