HİSTEROPEKSİ Nedir?

HİSTEROPEKSİ kelimesi ilk harfi H ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında h sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi o , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi k , onbirinci harfi s , onikinci harfi i şeklindedir. Başı h sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİSTEROPEKSİ anlamı

Döl yatağının, yer değiştirmesini düzeltip nüksü engellemek için, operatif yolla karın duvarına dikişle tutturulması, uteropeksi.

HİSTEROPEKSİ hakkında bilgiler

HİSTEROPEKSİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük