HİSSİKABLELVUKU Nedir?

HİSSİKABLELVUKU kelimesi ilk harfi H ve son harfi U olan bir kelimedir. Başında h sonunda u olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi s , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi a , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi l , onikinci harfi v , onüçüncü harfi u , ondördüncü harfi k , onbeşinci harfi u şeklindedir. Başı h sonu u olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİSSİKABLELVUKU anlamı

Önsezi.

HİSSİKABLELVUKU hakkında bilgiler

HİSSİKABLELVUKU ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük