HİSSEDİLEBİLME Nedir?

HİSSEDİLEBİLME kelimesi ilk harfi H ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında h sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi s , beşinci harfi e , altıncı harfi d , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı h sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİSSEDİLEBİLME anlamı

Hissedilebilmek işi.

HİSSEDİLEBİLME hakkında bilgiler

HİSSEDİLEBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük