HİSARÇANDIRI Nedir?

HİSARÇANDIRI kelimesi ilk harfi H ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında h sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi ç , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi ı şeklindedir. Başı h sonu ı olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİSARÇANDIRI anlamı

Antalya kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HİSARÇANDIRI hakkında bilgiler

HİSARÇANDIRI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük