HİPOOVARYANİZM Nedir?

HİPOOVARYANİZM kelimesi ilk harfi H ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında h sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi p , dördüncü harfi o , beşinci harfi o , altıncı harfi v , yedinci harfi a , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi a , onbirinci harfi n , onikinci harfi i , onüçüncü harfi z , ondördüncü harfi m şeklindedir. Başı h sonu m olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİPOOVARYANİZM anlamı

Yumurtalıkların iç salgı etkinliğindeki yetersizlik.

HİPOOVARYANİZM hakkında bilgiler

HİPOOVARYANİZM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük