HİPERPOLİTİK Nedir?

HİPERPOLİTİK kelimesi ilk harfi H ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında h sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi p , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi p , yedinci harfi o , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi k şeklindedir. Başı h sonu k olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİPERPOLİTİK anlamı

Halkaları olgunlaşmadan kopan ve bağırsak lümeninde belirli bir süre kalıp olgunlaştıktan sonra atılan sestodlar.

HİPERPOLİTİK hakkında bilgiler

HİPERPOLİTİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük