HİPERFOSFATÜRİ Nedir?

HİPERFOSFATÜRİ kelimesi ilk harfi H ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında h sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi p , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi f , yedinci harfi o , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi f , onuncu harfi a , onbirinci harfi t , onikinci harfi ü , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı h sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİPERFOSFATÜRİ anlamı

İdrarda aşırı miktarda fosfatın yükselmesi.

HİPERFOSFATÜRİ hakkında bilgiler

HİPERFOSFATÜRİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük