HİPERAMONEMİ Nedir?

HİPERAMONEMİ kelimesi ilk harfi H ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında h sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi p , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi a , yedinci harfi m , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi e , onbirinci harfi m , onikinci harfi i şeklindedir. Başı h sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİPERAMONEMİ anlamı

Kanda amonyak veya bileşenlerinin düzeyinin artması.

HİPERAMONEMİ hakkında bilgiler

HİPERAMONEMİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük