HİDROKSİPROLİN Nedir?

HİDROKSİPROLİN kelimesi ilk harfi H ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında h sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi i , üçüncü harfi d , dördüncü harfi r , beşinci harfi o , altıncı harfi k , yedinci harfi s , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi p , onuncu harfi r , onbirinci harfi o , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi n şeklindedir. Başı h sonu n olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HİDROKSİPROLİN anlamı

Kollagende bulunan prolin amino asidinin hidroksilli türevi. Jelatin ve kollajende bulunan prolinden elde edilen kristalize yarı esansiyel bir amino asit.

HİDROKSİPROLİN hakkında bilgiler

HİDROKSİPROLİN ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük