HEY ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "hey" olan, toplam 111 adet kelime bulunmaktadır. hey ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu hey ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde hey olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

HEYECANLANABİLMEK, HEYECANLANIVERMEK

16 harfli kelimeler

HEYECANLANDIRMAK, HEYECANLANABİLME, HEYECANLANIVERME

15 harfli kelimeler

HEYECANLANDIRMA, HEYKELLEŞTİRMEK

14 harfli kelimeler

HEYKELTIRAŞLIK, HEYKELLEŞTİRME

13 harfli kelimeler

HEYECANSIZLIK, HEYECANLANMAK

12 harfli kelimeler

HEYECANLANIŞ, HEYECANLANMA, HEYECANLILIK, HEYBELİKONUK, HEYECANSIZCA, HEYHMETİHUDA

11 harfli kelimeler

HEYKELCİLİK, HEYKELTIRAŞ, HEYBELİYURT, HEYİRLEŞMEK, HEYKELSÜTUN, HEYRİLENMEK

10 harfli kelimeler

HEYBECİLİK, HEYBETLİCE, HEYECANSIZ, HEYALLAMAK, HEYEKLEMEK, HEYELANMAK, HEYİKLEMEK, HEYRESENET

9 harfli kelimeler

HEYECANLI, HEYETİYLE, HEYBETEPE, HEYDERMEK, HEYDİRMEK, HEYECANLA, HEYECANNI, HEYİRTMEK, HEYKİRMEK, HEYRENDER, HEYVALLAH, HEYVALLAR

8 harfli kelimeler

HEYAMOLA, HEYBETLİ, HEYKELCİ, HEYKELLİ, HEYDENLİ, HEYLEMEK, HEYLENCE, HEYSİYET

7 harfli kelimeler

HEYBECİ, HEYECAN, HEYELAN, HEYBELİ, HEYDERE, HEYELİK, HEYHMET, HEYİRAH, HEYKERİ, HEYMAFI, HEYTİPİ, HEYVARA, HEYVERE

6 harfli kelimeler

HEYBET, HEYHAT, HEYHEY, HEYKEL, HEYULA, HEYDEN, HEYDER, HEYKET, HEYKİR, HEYLEÇ, HEYLİK, HEYLİM, HEYLÜL, HEYRAN, HEYRAT, HEYREK, HEYRET, HEYTİK, HEYYAH, HEYYHA

5 harfli kelimeler

HEYBE, HEYET, HEYAL, HEYAM, HEYAT, HEYAY, HEYDİ, HEYEK, HEYHA, HEYİK, HEYİR, HEYKE, HEYLE, HEYME, HEYRA, HEYRE, HEYRİ, HEYVA, HEYYA, HEYYE

4 harfli kelimeler

HEYA, HEYE, HEYF, HEYG, HEYR, HEYT

3 harfli kelimeler

HEY

Bazı kelimelerin anlamları

HEY

Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz. Sitem, yakınma, azar, beğenme vb. çeşitli duyguları anlatan cümlelerde kullanılan bir söz.

HEYKELTIRAŞLIK

Heykelcilik.

HEYECANLANIVERME

Heyecanlanıvermek durumu.

HEYKELLEŞTİRME

Heykelleştirmek işi veya biçimi.

HEYECANLANIVERMEK

Çabucak heyecanlanmak.

HEYKELLEŞTİRMEK

Heykel durumuna getirmek.

HEYECANLANABİLME

Heyecanlanabilmek işi.

HEYECANLANDIRMAK

Heyecan duymasına sebep olmak.

HEYECANLILIK

Heyecanlı olma durumu. Aşırı duyarlı olma.

HEYECANLANIŞ

Heyecanlanma işi.

HEYBELİKONUK

Diyarbakır kenti, Bağdere nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HEYECANLANABİLMEK

Heyecanlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HEYECANLANMAK

Herhangi bir nedenle güçlü, geçici bir duygulanımdan etkilenmek, heyecana gelmek, coşmak.

HEYECANLANDIRMA

Heyecanlandırmak işi.

HEYECANSIZLIK

Heyecansız olma durumu.

HEYECANLANMA

Heyecanlanmak işi.

  -   -   -  

Anlamında HEY bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HEY geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ATARAKSİYA

Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik.

ATEŞLİ

Ateşi olan. Heyecanlı, coşkulu. Cinsel istekleri güçlü olan.

BE

Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.

ALEVLENMEK

Yanmaya başlamak. Sıcaklığı artmak. Öfkelenmek. Şiddeti artmak. Heyecanlanmak.

BRE

"Ey, hey" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Tekrarlanan iki emir kipi arasına getirilerek işin sürekliliğini anlatan bir söz. Şaşkınlık, coşku anlatan bir seslenme sözü. "Vay" anlamında şaşma bildiren bir seslenme sözü. "Be" yerine kullanılan bir seslenme sözü.

ARTMAK

Büyük heybe. Değeri yükselmek, fazlalaşmak. Çoğalmak. Harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak.

BÜYÜKLENME

Büyüklenme işi, kibir, heyheylenme.

AZAMET

Ululuk, büyüklük. Görkem, gösteriş, heybet. Gurur. Çalım, kurum, tekebbür. Debdebe.

AYAKTA

Ayağa kalkmış durumda. Telaşlı, heyecanlı bir biçimde.

BÜYÜKLENMEK

Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

BETİSİZ

İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif (sanat).

ATÖLYE

Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.

BETİLİ

İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunan (resim veya heykel), figüratif.

AZAMETLİ

Ulu, çok büyük. Debdebeli. Çalımlı, kurumlu. Gururlu. Görkemli, heybetli.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

BİBLO

Çeşitli maddelerden yapılmış olan heykel, vazo vb. zarif, küçük süs eşyası.

BÜST

Vücudun, omuzlarla birlikte göğüsten yukarı bölümü. Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü.

BETİ

Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.

ALACALANMAK

Alaca bir duruma gelmek. Herhangi bir heyecan dolayısıyla benzi kızarıp bozarmak, renkten renge girmek. Eriyen karlar arasından yer yer toprak görünmek.

AKADEMİCİ

Kurallara bağlı resim ve heykel çalışması yapan kişi veya sanatçı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük