HETEROZİGOT Nedir?

HETEROZİGOT kelimesi ilk harfi H ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında h sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi o , yedinci harfi z , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi o , onbirinci harfi t şeklindedir. Başı h sonu t olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HETEROZİGOT anlamı

Belli bir alel çift ya da alel serisi bakımından birbirine benzemeyen genlerin bulunduğu kromozomları taşıyan birey. Belli bir allel çift veya allel serisi bakımından birbirine benzemeyen genlerin bulunduğu kromozomları taşıyan birey. Belli bir allel çifti veya allel serisi bakımından birbirine benzemeyen genlerin bulunduğu kromozomları taşıyan birey. En az bir çift değişik alel gene sahip olan organizma.

HETEROZİGOT hakkında bilgiler

HETEROZİGOT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.