HEPATOTOKSEMİ Nedir?

HEPATOTOKSEMİ kelimesi ilk harfi H ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında h sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi e , üçüncü harfi p , dördüncü harfi a , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi t , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi s , onbirinci harfi e , onikinci harfi m , onüçüncü harfi i şeklindedir. Başı h sonu i olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HEPATOTOKSEMİ anlamı

Karaciğerden kaynaklanan zehirlenme.

HEPATOTOKSEMİ hakkında bilgiler

HEPATOTOKSEMİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük