HEP ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "hep" olan, toplam 85 adet kelime bulunmaktadır. hep ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu hep ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde hep olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

HEPATNAVİRÜSLER, HEPATOSPLENİTİS

14 harfli kelimeler

HEPADNAVİRİDAE, HEPATOHÜCRESEL, HEPATOLİTYAZİS, HEPATOPANKREAS, HEPATOSELLÜLER, HEPATOVİRÜSLER, HEPATOZOONOZİS

13 harfli kelimeler

HEPATOBLASTOM, HEPATOKUPREİN, HEPATOTOKSEMİ

12 harfli kelimeler

HEPATİZASYON, HEPATOCYSTİS, HEPATOFLAVİN, HEPATOMEGALİ, HEPATOPORTAL, HEPATOPTOZİS, HEPATOTERAPİ, HEPATOTOKSİK, HEPATOTOKSİN

11 harfli kelimeler

HEPATOLOJİK, HEPATEKTOMİ, HEPATİKOLOZ, HEPATOGRAFİ, HEPATOJENİK

10 harfli kelimeler

HEPATİCOLA, HEPATOLOJİ, HEPATOPATİ, HEPATORAFİ, HEPATOZOON, HEPŞELEMEK

9 harfli kelimeler

HEPATALJİ, HEPATİKUS, HEPATİTİS, HEPATOLİT, HEPATOSİT, HEPATOZİS, HEPÇİLLİK, HEPÇİRMEK, HEPELEMEK, HEPHEPİNE, HEPİLEMEK, HEPTOZLAR, HEPYÜKSEL

8 harfli kelimeler

HEPÇEKEN, HEPÜCÜĞÜ, HEPYENER

7 harfli kelimeler

HEPATİT, HEPARİN, HEPATİK, HEPATOM, HEPEDEK, HEPENEK, HEPENGH, HEPENGİ, HEPİCİK, HEPPİSİ

6 harfli kelimeler

HEPÇİL, HEPTEN, HEPYEK, HEPCEK, HEPENK, HEPEYH, HEPEYİ, HEPGÜL, HEPİCİ, HEPİSİ, HEPLEM, HEPSEM, HEPŞEN, HEPTOZ

5 harfli kelimeler

HEPSİ, HEPAR, HEPEK, HEPEN, HEPER, HEPİS, HEPİT, HEPİY, HEPPİ, HEPTA, HEPÜK

4 harfli kelimeler

HEPİ

3 harfli kelimeler

HEP

Bazı kelimelerin anlamları

HEP

Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak. Sürekli olarak, her zaman, daima.

HEPATOHÜCRESEL

Karaciğer hücrelerini etkileyen veya karaciğer hücrelerine ait, hepatosellüler.

HEPATNAVİRÜSLER

İnsan hepatit B virüsü ve hayvanlardaki hepatit B virüs benzeri virüsleri bünyesinde bulunduran, kısmi çift iplikli DNA genom yapısına sahip, zarflı ve yaklaşık 42 nm büyüklüğe sahip virüslerin oluşturduğu aile, Hepadnaviridae.

HEPATOBLASTOM

Embriyonel dönemdeki hepatositlere benzeyen hücrelerin, küçük, düzensiz kordonlar ve portal alanları bulunmayan kümeler oluşturması ve alfa fetoprotein düzeyinin yükselmesiyle belirgin, yeni doğmuş ve gençlerde görülen kötücül karaciğer tümörü.

HEPATOCYSTİS

Sporozoea alt sınıfında, Haemosporina alt takımında bulunan Eski Dünya maymunları, meyve yarasaları ve yer sincaplarının karaciğer hücresi ve alyuvarlarında parazitlenen koksidiyan protozoon cinsi.

HEPATOSPLENİTİS

Karaciğer ve dalağın yangısı.

HEPATOFLAVİN

Riboflavin.

HEPATİZASYON

Karaciğerleşme.

HEPATOLİTYAZİS

Karaciğerde ve safra kesesinde taş oluşumu.

HEPATOVİRÜSLER

İnsan hepatitis A virüsünün de bulunduğu, Picornaviridae ailesinde bir virüs cinsi.

HEPADNAVİRİDAE

İnsanlarda hepatit B hastalığına ve karaciğer tümörlerine sebep olan, 42 nm çapında, çift iplikli DNA içeren, kılıflı, kapsidi ikozahedral şekilli, bir virüs familyası. Hepatnavirüsler.

HEPATOZOONOZİS

Köpeklerde Hepatozoon canis‘in neden olduğu, Rhipicephalus sanguineus türü kenelerle bulaşan, aralıklı ateş, hafif anemi, kaslarda aşırı duyarlılık, irinli göz ve burun akıntısı, bazen ishal gibi belirtilerin görüldüğü enfeksiyöz, bazen öldürücü hastalık.

HEPATOSELLÜLER

Hepatohücresel.

HEPATOTOKSEMİ

Karaciğerden kaynaklanan zehirlenme.

HEPATOKUPREİN

Karaciğerde fazla bakırı depolayan protein.

HEPATOPANKREAS

Salyangozlarda bulunan ve trematodların sporokist evreden serker evresinea geçtiği glanduler organ. Birçok omurgasız hayvanlarda bulunan bir sindirim bezi olup yüksek yapılı hayvanlardaki karaciğer ve pankreasın görevine benzer bir görevi vardır.

  -   -   -  

Anlamında HEP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HEP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİYOKATALİZÖR

Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde.

BANKO

İş yerlerinde üzerine eşya koymaya elverişli, iş takibi için gelen kişiyle görevli arasına konulmuş tezgâh. Talih oyunlarında ortada toplanan paranın hepsine oynandığını anlatan bir söz. Talih oyunlarında, oyunu yönetenin ortaya koyduğu para. Talih oyunlarında oyunu yöneten kimse. Su altı tepeliği. Kesinlikle.

ALTYAPI

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim.

ARYANİZM

IV. yüzyılda Arius adlı bir papazın kurduğu ve Hristiyan inanışının tersine olarak İsa'nın tanrılığını inkâr eden mezhep.

CEMAN

Toplam olarak, hepsini içine alarak.

BENBENCİ

Kendini çok öven, hep kendinden söz eden, kibirli, gururlu.

BAĞRIŞTIRMAK

Bağırmasına yol açmak, hep birden bağırtmak.

CUMHURCA

Toplu olarak, hep birlikte.

BİLUMUM

Bütün, hep, kamu, . -in hepsi.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

BİRDEN

Bir defada. Birlikte, beraberce, hepsi bir arada. Ansızın.

AŞK

Aşk hakkında çok fazla tanımlama yapılmıştır. Burada hepsinden bahsedersek, sayfalar dolusu metinler yazmamız gerekir. O yüzden, bu sayfada, diğer sayfalardaki tanımlamalardan farklı olarak, sadece aşk ve aşka benzer kelimelerin tanımını vererek, esas anlamını size bırakıyoruz.

BENGİ

Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî. Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunlarından biri.

BÜTÜN

Eksiksiz, tam. Bozuk olmayan (para). Birlik, tamlık. Parçalanmamış. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi.

CIVILDAŞMAK

Hep birden cıvıldamak.

CEMİ

Bütün, hep.

BİRLİKTE

Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

BİLCÜMLE

Bütün, hep.

BENLİKÇİ

Her konuda hep kendini ileri süren, hep kendinden söz eden. Benlikçilik yanlısı olan.

BOŞALTMAK

Boş duruma getirmek. Dökmek, boca etmek. Gevşetmek, açmak. Kusmak. Bir silahta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak.