HEMOSİTOBLAST Nedir?

HEMOSİTOBLAST kelimesi ilk harfi H ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında h sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi h , ikinci harfi e , üçüncü harfi m , dördüncü harfi o , beşinci harfi s , altıncı harfi i , yedinci harfi t , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi t şeklindedir. Başı h sonu t olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

HEMOSİTOBLAST anlamı

Miyeloyit ana hücresi. Kemik iliğinde bulunan ve her tip beyaz kan hücresi (monosit, granülosit, lenfosit) ile megakaryosit ve eritrositleri veren çok yönlü hücre. Hematositoblast. , : Kan yapan dokularda bulunan ve kan gözelerini verecek olan ilkel bir göze tipi.

HEMOSİTOBLAST hakkında bilgiler

HEMOSİTOBLAST ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük